Toila Vallavolikogu 1. koosseisu alatised komisjonid

 

Revisjonikomisjon - seadusega revisjonikomisjoni pädevusse antud ülesannete täitmine tööplaani alusel või volikogu ülesandel

esimees - Mehis Astok

aseesimees - Olesja Ojamäe

liikmed - Ursi Joost

Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 1 / 31.05.2018
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 2 / 20.06.2018
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 3 / 22.11.2018
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 4 / 24.01.2019
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 5 / 05.06.2019
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 6 / 27.06.2019
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 7 / 08.11.2019
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 8 / 21.02.2020
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 9 / 17.06.2020
Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll nr 10 / 26.08.2020

 

 

 

 

Majanduskomisjon - eelarve, kohalike maksude, valla arengu (s.h. arengukavad), vallavara valitsemise, ruumilise planeerimise, maakorralduse, ehituse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse, liikluskorralduse, ühistranspordi, teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, ettevõtluse ja turismi küsimused, külade liikumine

esimees - Gert Tartlan

aseesimees - Etti Kagarov

liikmed - Mehis Astok, Roland Peets, Kirill Shevelev, Aivar Tamme, Meelis Tint, Anatoli Ikohainen, Kristina Gukk

Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 1 / 05.12.2017
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 2 / 03.01.2018
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 3 / 17.01.2018
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 4 / 08.02.2018
                                          Protokolli nr 4 juurde seisukoht
                                          Protokolli nr 4 juurde VIKO KIKO

Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 5 / 13.03.2018
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 6 / 11.04.2018
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 7 / 16.05.2018
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 8 / 25.06.2018
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 9 / 07.08.2018
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 10 / 19.09.2018
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 11 / 24.10.2018
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 12 / 21.11.2018
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 13 / 12.12.2018
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 14 / 23.01.2019
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 15 / 21.02.2019
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 16 / 13.03.2019
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 17 / 16.04.2019
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 18 / 22.05.2019
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 19 / 17.06.2019
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 20 / 21.08.2019
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 21 / 18.09.2019
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 22 / 21.10.2019
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 23 / 20.11.2019
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 24 / 22.01.2020
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 25 / 19.02.2020
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 26 / 18.03.2020
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 27 / 21.05.2020
Majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 28 / 17.06.2020

 

 

 

 

 

Sotsiaalkomisjon - sotsiaalhoolekande, sotsiaalabi ja -teenuste osutamise, lastekaitse, tervishoiu ja tööhõive küsimused

esimees - Lea Rand

aseesimees - Ursi Joost

liikmed - Kalle Merilai, Jaak Pruunes, Merle Kaljus, Moonika Räitsak, Tatjana Olesk, Pipi Triinu Nõmmiste

 

Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 1 / 11.12.2017
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 2 / 11.01.2018
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 3 / 08.02.2018
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 4 / 12.03.2018
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 5 / 14.05.2018
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 6 / 17.09.2018
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 7 / 19.11.2018
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 8 / 10.12.2018
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 9 / 21.01.2019
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 10 / 18.03.2019
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 11 / 27.05.2019
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 12 / 19.06.2019
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 13 / 21.10.2019
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 14 / 18.11.2019
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 15 / 20.01.2020
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 16 / 17.02.2020
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 17 / 18.05.2020

 

 

 

 

Hariduskomisjonhariduse (s.h. alus- ja huviharidus), kultuuri, spordi, laste- ja noorsootöö ning valla sümboolika küsimused

esimees - Kalev Naur

aseesimees - Tiit Salvan

liikmed Signe Ilmjärv, Ruth Kerov, Deivi Migaljov, Lea Rand, Johannes Neiland, Kaisa Pukk, Imbi Tito, Bruno Uustal, Andrus Lehismets, Liivi Kingu, Arina Koppel, Olesja Ojamäe, Elisabeth Purga, Siim Kullamäe

 

 

Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 1 / 11.12.2017
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 2 / 23.01.2018
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 3 / 13.02.2018
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 4 / 07.03.2018
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 5 / 04.04.2018
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 6 / 09.05.2018
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 7 / 20.06.2018
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 8 / 18.09.2018
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 9 / 17.10.2018
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 10 / 20.11.2018
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 11 / 22.01.2019
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 12 / 19.03.2019
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 13 / 21.05.2019
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 14 / 18.06.2019
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 15 / 21.10.2019
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 16 / 21.01.2020
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 17 / 18.02.2020
Hariduskomisjoni koosoleku protokoll nr 18 / 19.05.2020