Toila valla hanked

Informatsiooni Toila Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete (sh lihthangete) kohta saab Riigihangete Registrist aadressilt https://riigihanked.riik.ee/, kirjutades otsinguväjale "hankija nimi" Toila Vallavalitsus.

Toila valla hankekord on leitav aadressilt https://www.riigiteataja.ee/akt/429052015014

Toila valla 2019. aasta HANKEPLAAN kajastab liht- ja avatud hankeid.

 

TÄITMISEL HANKED

 

Toila Gümnaasiumi loodusainete labori sisustus

Hanke eesmärgiks on Toila Gümnaasiumi (Lossiplatsi 3, Pühajõe külas Toila vallas)   loodusainete labori sisustuse tarnimine ja paigaldus.

Tarne tähtaeg 10.08.2019 a.

Paigalduse tähtaeg 15.08.2019 a.

Pakutav sisustus ja seadmed peavad vastama labori seadmetele kehtestatud nõuetele.

Pakkumuste esitamise koht ja tähtaeg:

Hinnapakkumusi ootame hiljemalt 19. juuni 2019.a. aadressile toilavv@toila.ee

Täiendav informatsioon teostatava lahenduse, tööde mahtude ja objektiga tutvumise osas, leppida kokku objekti kontaktisikuga Hannes Lumiste, tel. +372 5361 1017, hannes.lumiste@toila.ee

***************************************************************************************************************

Saka Rahvamaja välimise veevõrgu ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistööd Saka külas Toila vallas.

Hanke eesmärgiks on:
1. Olemasoleva amortiseerunud kanalisatsioonimahuti likvideerimine ja utiliseerimine;
2. Uue 5 m3 (näiteks Strong) kanalisatsioonimahuti paigaldamine ja ühendamine hoonega;
3. Uue veetoru (näiteks PEM 25 mm) paigaldamine kaevust hooneni ning ühendamine;
4. Tööde käigus rikutud katete taastamine.

Nõutud kogemus sarnaste tööde teostamisel.

Eeldatav tööde teostamine käesoleva aasta juuni-juulikuus.

Pakkumuste esitamise koht ja tähtaeg:
Hinnapakkumusi ootame hiljemalt 17. juuni 2019.a. aadressile toilavv@toila.ee

Täiendav informatsioon teostatava lahenduse, tööde mahtude ja objektiga tutvumise osas, leppida kokku kontaktisikuga Hannes Lumiste, tel. +372 5361 1017, hannes.lumiste@toila.ee

***************************************************************************************************************

Föhrenhofi parkla piirdeaia rajamine Toila alevikus Toila vallas

Toila vallavalitsus kutsub ülesse esitama hinnapakkumust Föhrenhofi parkla piirdeaia rajamiseks Toila alevikus Toila vallas.

Hanke eesmärgiks on:
• Olemasoleva amortiseerunud aiapostide lammutus ja utiliseerimine;
• Uue alumiiniumpostidel 60x40x3x1100 värvitud puitaia ehitamine (u. 265 jm);

Nõutud kogemus sarnaste piirdeaedade rajamisel.

Eeldatav tööde teostamine  käesoleva aasta juuni-juulikuus.

Pakkumuste esitamise koht ja tähtaeg:
Hinnapakkumusi ootame hiljemalt 17. juuni 2019.a. aadressile toilavv@toila.ee

Täiendav informatsioon teostatava lahenduse, tööde mahtude ja objektiga tutvumise osas, leppida kokku objekti kontaktisikuga Peeter Sööt, tel. +372 5306 8323, peeter.soot@toila.ee

***************************************************************************************************************

Voka olmehoone akende vahetus (Alla lihthanke piirmäära jääv hange)

Toila valla allasutus Toila valla Spordi-ja Kultuurikeskus kuulutab välja akende vahetuse hanke.
Hanke eesmärgiks on akende vahetamine Voka olmehoonel  aadressil Narva mnt 2, 41701, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond.

Pakkumuste esitamise koht ja tähtaeg:
Pakkumine esitada kirjalikult saates elektrooniliselt Toila valla Spordi-ja Kultuurikeskusele meili aadressile peeter.soot@toila.ee hiljemalt 29.mai  2019 a.

Pakkumise hindamise kriteerium:
Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud pakkumus.

Hanke tingimused:
Aknad PVC (kahekordne klaaspakett) 21 tk, veeplekk 21 tk, nurgaliistud, PVC aknalauad 21 tk, aknapõskede siseviimistlus, vanade akende utiliseerimine.

Teostatavate tööde valmimistähtaeg aeg on 31.juuli  2019 a.

Hanke eest vastutav isik ja informatsioon:
Peeter Sööt Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskuse juhataja
Metsa 2, 41701 Voka tel.+37253068323 e-post peeter.soot@toila.ee

**************************************************************************************************************

Toila Gümnaasiumi loodusainete labori ümberehitus 

Hanke eesmärk: kahe vaheseina lammutus, uue vaheseina ehitus, põranda lammutus ja uue põranda ehitus, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus. Elekter-nõrkvool ja valgustus. Viimistlus tööd.

Pakkumuste esitamise koht ja tähtaeg:

Pakkumine esitada kirjalikult, saates elektrooniliselt Toila vallavalitsuse meili aadressile toilavv@toila.ee hiljemalt 27. mai 2019.a.

Lisainfo: Urmas Aunap, e-post urmas.aunap@toila.ee, tel +372 336 96 20, +372 588 72 100

**************************************************************************************************************

Purjepaatide Optimist ostu hange.

Hankemenetluse liik: 

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke asjade ostmine mille eeldatav  maksumus on  5 000- 30000 € (ilma käibemaksuta)

Hanke eesmärk: Osta 5 (viis) täiskomplekset purjepaati Optimist.

Pakkumuste esitamise koht ja tähtaeg:

Pakkumine esitada kirjalikult, saates elektrooniliselt Toila valla Spordi-ja Kultuurikeskusele meili aadressile peeter.soot@toila.ee hiljemalt 12.04.2019 a.
Pakkumise hindamise kriteerium:

Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud pakkumus.

Hanke tingimused:

Paadid peavad olema uued või uueväärsed (toodetud 2018-2019 aastal ja kasutatud ühel võistlusel), mõõdukirjaga ja täiskompleksed- rool ja svert,tagalastus,võistluspuri,transpordikäru,katete ja kottide komplekt.

Hanke eest vastutav isik ja informatsioon:
Peeter Sööt Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskuse juhataja
Metsa 2, 41701 Voka tel.+37253068323 e-post peeter.soot@toila.ee

*************************************************************************************************************

Järve küla jäätmejaama laiendamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.04.2019 kell 12:00

Pakkumuse esitamisel  aluseks võtta Jäätmejaama laienduse eelprojekt: 
1) tehniline kirjeldus
2) asendiplaan,
3) piirdeaia fragment,  

4) tiibvärava fragment joonis
5) kontor soojaku põhimõtteline näidis

Lisainfo: Margit Juuse, e-post margit.juuse@toila.eetel 53024111

**************************************************************************************************************

Kohtla-Nõmme laululava ehitamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.03.2019 kell 12:00
1) Kutse hinnapakkumuse esitamiseks

Lisainfo: Mehis Luus, e-post mehis.luus@toila.ee

**************************************************************************************************************

Kohtla-Nõmme skatepargi rajamine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.12.2018 kell 08:00
Ehitusprojekt: 
1) seletuskiri2) plaan3) lõiked4) sõlmed

Lisainfo: Mehis Luus, e-post mehis.luus@toila.ee, tel 520 9403

Leping sõlmitud Betoondetail OÜ-ga, maksumus 23 664,00 eurot (ilma km-ta)

***************************************************************************************************************

Toila rannavõrkpalli väljakute rekonstrueerimine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.10.2018 kell 16:00
Pakkumused tuleb saata tähtaegselt aadressile
toilavv@toila.ee
Ehitusprojekt: 1) seletuskiri, 2) asendiplaan, 3) lõiked, 4) alusmaterjal

Lisainfo: Mehis Luus, e-post mehis.luus@toila.ee, tel 520 9403

Leping sõlmitud TREV-2 Grupp AS-iga, maksumus 28 000,00 eurot (ilma km-ta)

***************************************************************************************************************

Toila sadamaala tolmuvabaks muutmine
Hanketeade ja hankedokumendid riigihangete registris, viitenumber 200541
Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.09.2018 kell 15:00
Lisainfo: Mehis Luus, e-post
sadam@toila.ee, tel 520 9403

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/200541

Leping sõlmitud TREV-2 Grupp AS-iga, maksumus 134 754,14 eurot (ilma km-ta)

***************************************************************************************************************

Juurdeveo 5a Kohtla-Nõmme kasutusest välja langenud kortermaja lammutamine
Hanketeade ja hankedokumendid riigihangete registris, viitenumber 199736

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/199736

Leping sõlmitud Relss OÜ-ga, maksumus 16 990,00 eurot (ilma km-ta)

***************************************************************************************************************

Toila valla teede pindamine
Hanketeade ja hankedokumendid riigihangete registris, viitenumber 198939

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/198939

Lisainfo: Hannes Kohtring, e-post hannes.kohtring@toila.ee tel.59191117

Edukaks tunnistati YIT Infra Eesti AS pakkumus - leping on sõlmimisel

 

***************************************************************************************************************

 

Kohtla-Nõmme rahvamaja esifassaadi remont
Hanketeade ja hankedokumendid riigihangete registris, viitenumber 199704

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/199704

Lisainfo: Urmas Aunap, e-post urmas.aunap@toila.ee tel.58872100

Leping sõlmitud Taleon Grupp OÜ-ga, maksumus 128 673,30 eurot (ilma km-ta)

***************************************************************************************************************

Toila valla tänavavalgustuse hooldustööd
Hanketeade ja hankedokumendid riigihangete registris, viitenumber 198046

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/198046

Lisainfo: Mehis Luus, e-post mehis.luus@toila.ee, tel 520 9403

Leping sõlmitud Virtel Grupp OÜ-ga, maksumus 26 928.00 eurot (ilma km-ta)

***************************************************************************************************************

Toila valla teede hooldus 2017 - 2019
Hanketeade ja hankedokumendid riigihangete registris, viitenumber 187960

https://riigihanged.riik.ee/register/hange/187960

Lisainfo: Hannes Kohtring, e-post hannes.kohtring@toila.ee