Toila Vallavolikogu 2. koosseisu alatised komisjonid

Revisjonikomisjon – tegevusvaldkonnad, pädevus ja töökord on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses ning lisaks sellele on revisjonikomisjonil õigus kontrollida huvide deklaratsioone

Esimees: Germo Saar info@woogs.ee, tel 552 6673 

Aseesimees: Johannes Neiland johannesneiland@gmail.com, tel 5622 8909

Liikmed: Toivo Tilku

 

 

Eelarve- ja majanduskomisjon – valla eelarve ja eelarvestrateegia, laenude ja varaliste kohustuste võtmine, kohalikud maksud ja koormised, vallavaraga seotud küsimused, elamuja kommunaalmajandus, valla teede ehitamine ja korrashoid, osalemine äriühingutes ja mittetulundusühingutes, palgakorraldus, tasud ja hüvitised, heakord, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmehooldus, ruumiline planeerimine, maakorraldus, turvalisus, kalmistud, muud küsimused, mis ei ole määratud ühegi teise komisjoni tegevusvaldkonnaks

Esimees: Toivo Loide toivo.loide@gmail.com tel 510 2062

Aseesimees: Roland Tarum tetarogrupp@gmail.com tel 5661 1373

Liikmed: Germo Saar, Aivar Tamme, Etti Kagarov, Andra Villers, Mait Rooden, Piia Lipp, Ulvi Luiksoo, Anna-Liisa Otti 

 

 

                     Lisad: 1. Toila-Jõhvi kergtee
                              2. Asustusjaotis
                              3. Küla moodustamine

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 4 / 23.03.2022

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 5 / 20.04.2022

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 6 / 18.05.2022

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 7 / 20.06.2022

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 8 / 24.08.2022

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 9 / 21.09.2022

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 10 / 19.10.2022

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 11 / 23.11.2022

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 12 / 21.12.2022

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr 13 / 18.01.2023

 

Kultuuri- ja spordikomisjon – arengu kavandamine kultuuri ja spordi tegevusvaldkonnas, kultuuri- ja spordiasutustega ning tegevusvaldkonna seltside ja mittetulundusühingutega seotud küsimused, raamatukogude ja muuseumidega seotud küsimused

Esimees: Lea Rand, lea.rand65@gmail.com, tel 5342 8705

Aseesimees: Johannes Neiland johannesneiland@gmail.com, tel 5622 8909

Liikmed: Toivo Tilku, Veiko Simm, Peeter Sööt, Katrin Otto, Toomas Nõmmiste, Riina Talsi, Raul Otto, Gregor Männi

 

 

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosoleku protokoll nr 1 / 20.12.2021

 

Haridus- ja noorsootöökomisjon – arengu kavandamine haridus- ja noorsootöö tegevusvaldkonnas, alus-, üld- ja huviharidusega, noorsootööga ning alus-, üld- ja huviharidusasutustega seotud küsimused

Esimees: Veiko Simm veikosimm@gmail.com tel 5666 3590

Aseesimees: Tiit Salvan tiitsalvan@gmail.com tel 501 8081

Liikmed: Ruth Kerov, Signe Ilmjärv, Imbi Tito, Kerda Eiert, Rainer Seljamäe, Evelin Kruusalu, Tarmo Kütt, Anni Triin Salvan

 

   

 

Sotsiaalkomisjon – sotsiaalhoolekandega ja lastekaitsega, puuetega inimestega seotud küsimused, eakate hoolekanne, tervishoid, sotsiaalhoolekande asutustega seotud küsimused

Esimees: Anneki Teelahk Anneki.Teelahk@tootukassa.ee tel 522 9769

Aseesimees: Tatjana Olesk olesk.tatjana@gmail.com tel 5650 4389

Liikmed: Ursi Joost, Kaja Niinlaup, Lea Rand, Merle Harjo, Moonika Räitsak, Guido Tellis, Rein Merirand, Anette Tint

 

Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 1 / 20.12.2021

Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 2 / 17.01.2022
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 3 / 18.04.2022
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 4 / 16.05.2022
Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 5 / 13.06.2022

Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 6 / 19.09.2022

Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 7 / 17.10.1022

Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 8 / 21.11.2022

Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll nr 9 / 19.12.2022

 

 

 

...