Toila Vallavolikogu 2. koosseisu alatised komisjonid

Revisjonikomisjon – tegevusvaldkonnad, pädevus ja töökord on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses ning lisaks sellele on revisjonikomisjonil õigus kontrollida huvide deklaratsioone

Esimees: Tarmo Kütt tarmo.kutt@gmail.com, tel 506 3161

Aseesimees: Johannes Neiland johannesneiland@gmail.com, tel 5622 8909

Liikmed: Toivo Tilku

 

Eelarve- ja majanduskomisjon – valla eelarve ja eelarvestrateegia, laenude ja varaliste kohustuste võtmine, kohalikud maksud ja koormised, vallavaraga seotud küsimused, elamuja kommunaalmajandus, valla teede ehitamine ja korrashoid, osalemine äriühingutes ja mittetulundusühingutes, palgakorraldus, tasud ja hüvitised, heakord, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmehooldus, ruumiline planeerimine, maakorraldus, turvalisus, kalmistud, muud küsimused, mis ei ole määratud ühegi teise komisjoni tegevusvaldkonnaks

Esimees: Toivo Loide toivo.loide@gmail.com tel 510 2062

Aseesimees: Roland Tarum tetarogrupp@gmail.com tel 5661 1373

Liikmed: Aivar Tamme, Andra Villers, Mait Rooden, Piia Lipp, Ulvi Luiksoo, Kalev Naur, Etti Kagarov, Jan Radnar Toomingas

 

Kultuuri- ja spordikomisjon – arengu kavandamine kultuuri ja spordi tegevusvaldkonnas, kultuuri- ja spordiasutustega ning tegevusvaldkonna seltside ja mittetulundusühingutega seotud küsimused, raamatukogude ja muuseumidega seotud küsimused

Esimees: Lea Rand, lea.rand65@gmail.com, tel 5342 8705

Aseesimees: Johannes Neiland johannesneiland@gmail.com, tel 5622 8909

Liikmed: Toivo Tilku, Veiko Simm, Peeter Sööt, Katrin Otto, Toomas Nõmmiste, Riina Talsi, Raul Otto, Erik Küttis


Haridus- ja noorsootöökomisjon – arengu kavandamine haridus- ja noorsootöö tegevusvaldkonnas, alus-, üld- ja huviharidusega, noorsootööga ning alus-, üld- ja huviharidusasutustega seotud küsimused

Esimees: Veiko Simm veikosimm@gmail.com tel 5666 3590

Aseesimees: Tiit Salvan tiitsalvan@gmail.com tel 501 8081

Liikmed: Ruth Kerov, Signe Ilmjärv, Imbi Tito, Kerda Eiert, Rainer Seljamäe, Evelin Kruusalu, Tarmo Kütt, Gregor Männi

 

Sotsiaalkomisjon – sotsiaalhoolekandega ja lastekaitsega, puuetega inimestega seotud küsimused, eakate hoolekanne, tervishoid, sotsiaalhoolekande asutustega seotud küsimused

Esimees: Anneki Teelahk Anneki.Teelahk@tootukassa.ee tel 522 9769

Aseesimees: Tatjana Olesk olesk.tatjana@gmail.com tel 5650 4389

Liikmed: Ursi Joost, Kaja Niinlaup, Lea Rand, Merle Harjo, Moonika Räitsak, Guido Tellis, Rein Merirand, Anni Triin Salvan