Elukoha registreerimine

Sünni registreerimine

Surma registreerimine

Elukohatõend

 

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele esitada oma täpsed elukohaandmed.

2019. aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille tulemusena jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste elukoha andmed, kes pärast kolimist pole oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja omanik on palunud nad enda juurest välja registreerida. Selle tulemusena on inimese elukoht registreeritud praegu linna või valla täpsusega. Probleemide vältimiseks soovitame kõigil, keda muudatus puudutab, esitada esimesel võimalusel oma täpsed elukohaandmed omavalitsusele. Andmete muutmist ei tasu jätta viimasele hetkele, sest muidu võib jaanuaris tabada halb üllatus, kus inimene jääb ilmaelukohaga seotud avalikest teenustest nagu lasteaiakoht, juhiloa pikendamine vms.

 

Registreeri elanikuks

Elukoha registreerimine on lihtne – seda saab teha veebilehel www.eesti.ee, samuti võib pöörduda Toila vallavalitsuse poole nii isiklikult, posti (Pikk tänav 13a, Toila alevik) kui e-posti teel (toilavv@ toila.ee).

Täna kehtiva seaduse kohaselt on inimesel kohustus elukoha andmeid uuendada 30 päeva jooksul alates uude elukohta elama asumisest, uuest aastast on see tähtaeg 14 päeva. Tegelike elukoha andmete esitamine on kasulik nii inimesele endale, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile.

Elukoha registreerimisega omandab inimene õiguse valida kodukoha omavalitsuse juhte ning saada sealt teenuseid ja toetusi. Riigiasutused saadavad kutseid näiteks vähi sõeluuringule just  rahvastikuregistrisse registreeritud aadressil.

Ja mis samuti tähtis: kui inimese elukoht on registreeritud õigele aadressile, laekuvad tema makstavad maksud tegelikku elukohta ja kohalik omavalitsus saab talle selle eest pakkuda paremaid teenuseid, korras teid ja ilusat ümbruskonda, kooli- ja lasteaiakohti lastele.