TOILA

Projekti nimi:   OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMINE TOILA VALLA ELANIKELT

Projekti eesmärk: Toila valla elanikelt ohtlike jäätmete, vanaelektroonika ja asbesti sisaldavate jäätmete kogumisringi läbiviimine.

Rahastaja: Keskonna Investeeringute Keskus, Toila Vallavalitsus

Projekti kogumaksumus: 3 569,83 € (sh KIK 2308,51 €, vald 1261,32 €)

Tööde teostamine: kogumisringid 14, 15 ja 16.06.2014.a

Tööde teostaja: EcoPro AS

Projekti staatus: teostatud

 

Projekti  JÄÄTMEMAJAD LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMETELE KAASIKAIA JA PAATE KÜLADESSE

Teostatud 21.08.2017 - 18.01.2017

Maksumus 7360,00  eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

KOHTLA-NÕMME

Pria LEADER-meetme toetusel rajati Kohtla-Nõmme Kooli staadioni haljasalale 6 erineva elemendiga virgestusala, paigaldati prügikast, istepink ning teavitustahvel.

Võimlemisväljaku rajas läbi lihthanke eduka pakkumise teinud Tiptiptap OÜ. Ehitustööd läksid kokku maksma 19486,80 eurot, millest 90% tuleb LEADER toetusena valla eelarvesse. Valla omaosalus võimlemisväljaku rajamisel on 1946, 68 eurot.

Ehitustööd lõppesid 30.06.2017 ja väljakule on välja antud kasutusluba. Rajatud virgestusala on avalikuks kasutamiseks kõikidele huvilistele.

FOTOD

KOHTLA

Projekti OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRINGI KORRALDAMINE KOHTLA VALLA KÜLADES

Teostatud 01.08.2017-30.09.2017

Maksumus 2075,54 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

Projekti MÕISAMAA KÜLA VEEVARUSTUSE VÄLJAEHITAMINE

Teostatud 08.09.2016-19.12.2016

Maksumus 60 537,60 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

Projekti KUKRUSE MÕISAPARGI RESTAUREERIMINE

Teostatud 20.05.2016-17.05.2017

Maksumus 28 955,00 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

Projekti JÄÄTMEMAJAD LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMETELE TÄKUMETSA, PEERI JA SAKA KÜLADESSE

Teostatud 29.08.2016-10.01.2017

Maksumus 12 840,00 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

Projekti OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRINGI KORRALDAMINE KOHTLA VALLA KÜLADES

Teostatud 24.08.2016-30.09.2016

Maksumus 1046,26 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

Projekti JÄRVE MÕISA PARGI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP

Teostatud 23.11.2015 – 26.08.2016

Maksumus 17 080,80 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

Projekti JÄRVE JA KUKRUSE MÕISAPARKIDE HOOLDUSTÖÖD

Teostatud 06.05.2015 – 15.09.2015

Maksumus 4884,00 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

Projekti KOHTLA VALLA NOORTEKESKUSE LASTELE LOODUSÕPPEPÄEVADE KORRALDAMINE

Teostatud 01.07.2015 – 31.08.2015

Maksumus 333,30 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

 

Projekti JÄÄTMEMAJAD LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMETELE

Toestatud 07.07.2014-08.09.2014

Maksumus 8 624,00 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

 

Projekti JÄRVE MÕISA PARGI KESKKONNAINFOT KAJASTAV INFOSTEND

Teostatud 26.06.2014-03.09.2014

Maksumus 557,30 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

 

Projekti OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRINGI KORRALDAMINE KOHTLA VALLAS

Teostatud 01.07.2014-25.08.2014

Maksumus 1146,00 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

 

Projekti JÄRVE MÕISAPARGI REKONSTRUEERIMISE I etapp

Teostatud 01.04.2014-03.02.2015

Maksumus 33 528,00 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

 

Projekti ROODU KÜLA VEEVARUSTUSE EHITAMINE

Teostatud 01.02.2013-31.12.2013

Maksumus 85 620,00 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

 

Projekti OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISPUNKTILE MULTILIFTKONTEINERI SOETAMINE

Teostatud 01.08.2013-30.09.2013

Maksumus 3060,00 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

 

Projekti KUKRUSE PARGI MÕISAHOONE ÜMBRUSE PUISTU HOOLDUSTÖÖD JA PARGI INFOSTENDID

Teostatud 01.09.2012-07.11.2012

Maksumus 18 084,00 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

 

Projekti OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRINGI KORRALDAMINE KOHTLA VALLAS

Teostatud 01.05.2012 -06.06.2012

Maksumus 708,00 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

 

Projekti SAKA KÜLA KANALISATSIOONI REKONSTRUEERIMINE

Teostatud 01.04.2012 -17.09.2012

Maksumus 106 824,00 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

Projekti JÄÄTMEMAJADE EHITAMINE JÄRVE KÜLASSE

Teostatud 01.05.2012 -04.12.2012

Maksumus 37 728,00 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

Projekti KOHTLA KÜLA VEEVARUSTUSE EHITAMINE

Teostatud 01.07.2011 -31.05.2012

Maksumus 274 016,40 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

 

Projekti KOHTLA VALLAS JÄRVE JA KUKRUSE MÕISA PARKIDE HOOLDUSTÖÖD

Teostatud 25.05.2011 -31.10.2012

Maksumus 32 194,20 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

 

Projekti KOHTLA VALLAS OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRINGI KORRALDAMINE

Teostatud 01.05.2011 – 28.06.2011

Maksumus 295,20 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus

 

 

Projekti KUKRUSE MÕISAPARGI HALJASTUS- JA HOOLDUSTÖÖD

Teostatud 01.06.2010 – 28.09.2011

Maksumus 8 488,83 eurot

Toetas Keskonna Investeeringute Keskus