Vastavalt Riigihanke 220887 "Toila valla ohtlike jäätmete kogumiskohtadest jäätmete äravedu ja käitlemine aastatel 2020-2023" tulemusele, teenindab alates 01.septembrist 2020 Toila valla ohtlike jäätmete kogumispunkte AS Epler & Lorenz ning tasuta võetakse vastu järgmiseid kodumajapidamistes tekkinud jäätmeid:

• Kemikaalid (02 01 08)

• Värvid, liimid, lakid, lahustid (08 01 11)"

• Vanaõli (13 02 05) ainult Järve jäätmejaamas

• Reostunud pakendid, Materjalid (15 01 10)"

• Vanarehvid (16 01 03)

• Õlifiltrid (16 01 07)

• Lehtklaas (17 02 02) ainult Järve jäätmejaamas

• Asbest, eterniit (17 06 01, 17 06 05) ainult Järve jäätmejaamas

• klaas-, savinõud (20 01 02) ainult Järve jäätmejaamas

• Päevavalguslambid (20 01 21)

• Patareid, akud (20 01 33)

• Plast (20 01 39) ainult Järve jäätmejaamas

• Ravimid (20 01 98)

• Tekstiil (20 01 10; 20 01 11)

• Vanaelektroonika (20 01 23 12; 20 01 35 12)"

• Elavhõbedajäätmed

 

Ohtlikest jäätmetest vabanemise juhend

Suurjäätmed on hõlmatud korraldatud jäätmeveo lepinguga ning neid vastu ei võeta!

Suurjäätmete üleandmine toimub AS- le RagnSells hinnaga 0,01 EUR/m3. Hind sisaldab käibemaksu. 

Tellimused esitada: tellimus@ragnsells.com

Suurjäätmeteks on olmejäätmete tekkevaldkonda kuuluvad (jäätmenimistu koodinumbriga 200307) tavajäätmed, mis oma kuju või suuruse tõttu ei mahu jäätmete kogumismahutisse. Suurjäätmed on näiteks diivanid, lauad, toolid, kapid, puidust uksed, kardinapuud, vaibad, madratsid, kraanikausid, vannid, WC-potid jms. Suurjäätmete hulka ei kuulu probleemtooted ja muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed.

 

Ehitusjäätmete hulka kuulub pinnas ning puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed , mis tekivad ehitamisel, remontimisel ja lammutamisel ning mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata.

Ehitusjäätmeid Toila valla ohtlike jäätmete kogumispunktides vastu ei võeta!

 

Ohtlike jäätmete kogumispunktid asuvad:

  • Toila alevikus:  Pikk tn 41 - Vastuvõtt toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti.

Jäätmete üleandmiseks eelnevalt kokku leppida tel +372 53 024 111, Vladimir Tužilkin keskkonnaspetsialist

  • Voka alevikus: Narva mnt 5a (jäätmemaja)
    Jäätmete üleandmiseks  eelnevalt kokku leppida tel +372 56 147 667, Tiina Juursalu (heakorratöötaja)
     
  • Kohtla-Nõmme alevikus: Kaevurite pst 19
    Vastuvõtuaeg kolmapäeviti 16.00 - 18.00

 

Elanikelt võetakse jäätmeid vastu tasuta. Jäätmete kogumise ja käitlemise kulud kannab vald.
Ettevõtete kohus on oma ohtlikud jäätmed üle anda vastavat käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Ohtlike jäätmete käitlemise, vastuvõtu ja sellega seotud küsimuste kohta saab infot: keskkonnaspetsialistilt Vladimir Tužilkin telefonil 53 024 111 või e-posti teel: vladimir.tuzilkin@toila.ee.

 

NB! Ettevõtetelt ohtlike jäätmeid vastu ei võeta. 

 

Toila valla ja Kohtla-Järve linna Järve linnaosa jäätmejaam asub Toila vallas Järve külas  Jäätme maaüksusel - kaart.


Jäätmejaama lahtiolekuajad

E            10.00-15.00

T, N, R   13.00-18.00

L            10.00-14.00

* Kolmapäev, pühapäev ja riiklike pühade ajal suletud.
 

Infotelefon vallavalitsuses 53 024 111

 

Jäätmejaamas võetakse vastu tasuta järgnevaid jäätmeliike:

* kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmeid:

* kodumajapidamises tekkinud probleemtooteid:

* kodumajapidamises tekkinud jäätmeid:

 

JÄÄTMEJAAMADE VÄRAVA TAHA JÄÄTMETE JÄTMINE KEELATUD!

 

 

Ehitusjäätmete prügila

BRD Mineral OÜ

Asub: Endise Sompa kaevanduse adminterritooriumil

Ereda tee 37, Sompa
Kohtla-Järve, Ida-Virumaa
tel: +372 670 0191

BRD Mineral OÜ  https://mineral.brd.ee/ehitusjaatmed/

Tavajäätmete prügila

Uikala Prügila AS

Aadress: Kukruse küla, Kohtla vald, Ida-Viru maakond 30623
Telefon: +372 33 27 911

hinnakiri: http://www.uikalaprugila.ee/et/p/price-list