Bussitransport

Toila valla elanike transpordiga tegeleb SEBE AS.

Ida-Viru maakonnaliinidel kehtib alates 01.07.kuni 31.12.2018 0-eurone pilet

Vastavalt Maanteeameti 06.06.2018 käskkirjale nr 1-2/18/175 kehtestati alates 01.07.2018 kuni 31.12.2018 Ida-Viru maakonnas avaliku teenindamise lepingu alusel teenindavate maakonna bussiliinide piletihinnaks null eurot. 0-eurose pileti ehk tasuta sõiduõiguse saamiseks valideeri bussi sisenedes sõidukaart või küsi bussijuhilt ühekordne nullpilet. Pilet hoia alles sõidu lõpuni. Sõidu registreerimine on kohustuslik!

Maanteeameti käskkiri 06.06.2018 (0-eurone pilet)

Ida-Viru maakonnaliinid – 01.07.2018 0-eurone pilet

Ida-Viru maakonnaliinide sõidugraafikud

Vaata infot ka Ühistranspordikeskuse kodulehelt www.ivytk.ee

Bussigraafikud, mis läbivad või teenindavad Toila valda:

 

TEADE liinide nr 106 ja 108 sõiduplaanide muudatustest alates 09.12.2019

TEADE liinide nr 106 ja 108 sõiduplaanide muudatustest alates 26.10.2020

 

TEADE liinide nr 43 ja 107 sõiduplaanide muudatustest alates 01.11.2019

 

TEADE Ida-Viru maakonna bussiliinide sõiduplaanide muudatustest alates 01.02.2020

TEADE liinide nr 115, 115A ja 115K sõiduplaanide osalistest muudatustest alates 17.02.2020

 

Kaugliinide graafikud võite leida aadressilt http://www.tpilet.ee