Austatud bussiliini nr 43 kasutajad!

Maanteeamet koos Ühistranspordi Keskusega on koostanud Toila valla liinivõrgu eelnõu, mille aluseks on nii statistilised arvud liinide kasutamise kohta, kui vallavalitsuse poolt koos erinevate piirkondade inimeste ettepanekud. Esmaspäeval, 21.01. toimus vallamajas eelnõu tutvustus ja arutelu. Lisatud ka koosoleku memo.

17.01.2019 algatas MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus (IVÜTK) juhatus hankemenetluse „Avalik bussiliinivedu Ida-Viru maakonnas 2020 kuni 2028" ja kinnitas hankekomisjoni koosseisu. Maakondlik hankekomisjon tuleb kokku 24.01. ja mina kuulun ka sellesse komisjoni.

Uus täiendatud liinivõrk on koostatud 2020. aasta riigihankeks. Hanke jaoks on vajalik teada lõplik liinikilomeetrite arv. Teatud liinide osas tulevad muudatused juba sellel aastal, aga see sõltub rahalistest võimalustest.

Palun aktiivselt osaleda 31.01.2019 kell  18.00 Kohtla-Nõmme Rahvamajas ühistransporditeemalisel arutelul, mis puudutab bussiliini nr 43 ja ka teisi Toila valda puudutavaid liine. 

Eve East
Vallavanem     

***************************************************************************************************************

Bussitransport

Toila valla elanike transpordiga tegeleb SEBE AS.

Ida-Viru maakonnaliinidel kehtib alates 01.07.kuni 31.12.2018 0-eurone pilet

Vastavalt Maanteeameti 06.06.2018 käskkirjale nr 1-2/18/175 kehtestati alates 01.07.2018 kuni 31.12.2018 Ida-Viru maakonnas avaliku teenindamise lepingu alusel teenindavate maakonna bussiliinide piletihinnaks null eurot. 0-eurose pileti ehk tasuta sõiduõiguse saamiseks valideeri bussi sisenedes sõidukaart või küsi bussijuhilt ühekordne nullpilet. Pilet hoia alles sõidu lõpuni. Sõidu registreerimine on kohustuslik!

Maanteeameti käskkiri 06.06.2018 (0-eurone pilet)

Ida-Viru maakonnaliinid – 01.07.2018 0-eurone pilet

Ida-Viru maakonnaliinide sõidugraafikud

Vaata infot ka Ühistranspordikeskuse kodulehelt www.ivytk.ee

Bussigraafikud, mis läbivad või teenindavad Toila valda:

TEADE liinide nr 105, 106 ja 108 sõiduplaanide muudatustest alates 01.08.2019

TEADE liinide nr 106 ja 108 sõiduplaanide muudatustest alates 01.09.2019

TEADE liini nr 106 sõiduplaani ühe väljumise muudatusest alates 16.09.2019

TEADE liinide nr 106 ja 108 sõiduplaanide muudatustest alates 28.10.2019

TEADE liinide nr 106 ja 108 sõiduplaanide muudatustest alates 09.12.2019

 

TEADE liinide nr 43 ja 107 sõiduplaanide muudatustest alates 14.10.2019

TEADE liinide nr 43 ja 107 sõiduplaanide muudatustest alates 01.11.2019

 

TEADE Ida-Viru maakonna bussiliinide sõiduplaanide muudatustest alates 01.02.2020

TEADE liinide nr 115, 115A ja 115K sõiduplaanide osalistest muudatustest alates 17.02.2020

 

Kaugliinide graafikud võite leida aadressilt http://www.tpilet.ee