KIRJELDUS

Varjupaigateenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas tagatakse isikule voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Vallavalitsus korraldab teenuse osutamise isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Toila vallas või kelle viibimiskoht on Toila vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises kohaliku omavalitsuse üksuses.

Varjupaigateenus on ajutine abimeede ja sellel viibimise aeg on sõltuv teenuse kasutaja vajadustest.

Varjupaigateenusele saabudes tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument. Teenuse saamiseks pöördub teenust vajav isik vallavalitsuse poole, misjärel selgitab sotsiaalvaldkonna ametnik välja sobiva teenuse osutaja ja suunab teenust vajava isiku vastavale teenusele.

 

VASTUTAJA sotsiaaltöö spetsialist Krista Kool, tel 336 9501 või 53419885

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 

Sotsiaalhoolekande seadus