Pakkumuse küsimine Mälestise Kukruse mõisa kuivati, 19.saj., reg-nr. 13895, projektdokumentatsiooni koostamiseks

Käesolevaga teeb Toila Vallavalitsus ettepaneku pakkumuse esitamiseks järgmisele tööle:

Mälestise Kukruse mõisa kuivati, 19.saj., reg-nr. 13895, projektdokumentatsiooni koostamiseks (muinsuskaitse eritingimused, insenertehnilised uuringud ja ülesmõõtmine, geoalus, arhitektuur-ehituslik osa)

Pakkumus palume edastada elektroonselt aadressile toilavv@toila.ee hiljemalt 20.01.2021 a kell 12.00. Palume pakkumuses kindlasti märkida ära võimalik töö valmimise aeg!