Kutse esitama hinnapakkumust Toila Gümnaasiumi reoveekanalisatsiooni remondi-ümberehituse teostamiseks

Toila Gümnaasium kutsub üles esitama hinnapakkumust Toila Gümnaasiumi reoveekanalisatsiooni remondi-ümberehituse teostamiseks Toila vallas Ida-Viru maakonnas.

Planeeritavate tööde kirjeldus on toodud Hankekutses (Lisa).

Soovitav tööde valmimise tähtaeg: 27.08.2021 a

Täiendav informatsioon teostatava lahenduse, tööde mahtude ja objektiga tutvumise osas, leppida kokku kontaktisikuga Urmo Kattai, tel. +372 5807 6768, tg.majandus@gmail.com

Hinnapakkumusi ootame hiljemalt 19. juulil 2021.a. kell 09.00 aadressile kool@toila.edu.ee

Lisa  Hankekutse