13. nädala Riigi COVID-19 põhisõnumid

13. nädala Riigi COVID-19 põhisõnumid
 
  *   Olukord on tõsine, kuid liigume õigel teel. Jätkame samamoodi. Näeme esimesi märke nakatumise näitajate paranemisest, kuid nakkuse levik on endiselt ulatuslik ja haiglates on rekordiliselt palju patsiente. Eesmärk on vähendada haiglaravi vajajate arvu, selleks peame vähendama viiruse levikut ja kiirendama riskirühmade vaktsineerimist.
  *   Tulemus tuleb vaid üheskoos pingutades. Inimeste tubli käitumine ja riiklikud meetmed kontaktide vähendamiseks on suutnud nakkuse levikut pidurdada ja annavad lootust, et suudame kriisi ületada. 
  *   Väärtustame tervishoiutöötajate tööd. Ka need, kes püsivad tugeva tervise juures, ei tohi unustada neid, kes on raskelt haiged ning kelle elu ja tervise eest arstid, õed ja hooldajad iga päev võitlevad.
  *   Kasuta võimalust, kui sind vaktsineerima kutsutakse. Pandeemiast ei ole muud väljapääsu kui vaktsineerimisega. Esmajärjekorras vaktsineeritakse riskirühmi, kellel on suurem risk raskelt haigestuda. Kõik vaktsiinid kaitsevad raske haigestumise eest.
 
Sõnumid COVID-19 hädaolukorra lahendamise kohta:
 
  *   Sel nädalal avanevad taotlemiseks uued kriisiabi toetused COVID-19 puhangust ja selle ohjeldamiseks kehtestatud piirangutest kannatada saanud ettevõtetele. 
  *   Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avab selle nädala algusest erinevad toetusmeetmed kriisis kannatada saanud ettevõtetele. Lisainfo: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/ 
  *   1. aprillist saab esitada Töötukassale taotlusi töötasu hüvitise väljamaksmiseks märtsikuu eest. Töötasu hüvitist makstakse 2021. aasta märtsi ja aprilli eest tööandja taotlusel töötaja arvele. Rohkem infot saab infotelefonil 15501 ja aadressil https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootasu-huvitis
  *   Valitsus otsustab piirangute jätkamise lähinädalal. Kõikjal Eestis kehtivad inimeste kokkupuudete vähendamiseks ranged piirangud, et saaksime koroonaviiruse laialdase leviku kontrolli alla. 
  *   Vältida tuleb ka erakohtumisi ja -pidusid. Kui kokkusaamine on hädavajalik ja seda pole võimalik veebi teel korraldada, siis ära kohtu korraga rohkem kui kuue inimesega ning võta kasutusele kõik ettevaatusabinõud.
  *   Eestisse jõuab see nädal rekordkogus vaktsiini. Esmajärjekorras vaktsineeritakse riskirühmi, et kaitsta neid, kellel on kõige suurem oht haiguse tõttu haiglaravile sattuda. Rohkem infot leiad leheküljelt vaktsineeri.ee<https://vaktsineeri.ee/>.