Lootuse mü päikeseelektrijaamast

Seoses Lootuse mü (32002:001:0086) Amula külas Toila vallas päikeseelektrijaama ehitusloa taotluse menetlusega, ootame ehitusloa väljastamise osas ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid kirjalikult hiljemalt 09.07.2020 aadressile toilavv@toila.ee

Ehitusloa dokumentidega on võimalik tutvuda ehitisregistri keskkonnas (identifitseerides elektroonselt).

Asendiplaaniline lahendus ja seletuskiri lisatud!

Avaliku arutelu vajaduse otsustab Toila Vallavalitsus lähtudes laekuvate vastuväidete või/ja ettepanekute sisust.

Täpsustav informatsioon:
Hannes Lumiste, ehitusspetsialist, tel. +372 5361 1017, e-mail: hannes.lumiste@toila.ee

Asendiplaan

Seletuskiri