Eesti toidupankade jaoks on kõige olulisem aidata ennekõike väikeste lastega ja/või paljulapselisi allpool toimetulekupiiri elavaid peresid. Toidupangateenust on õigus saada isikul või perel, kellele on määratud jooksval kuul riiklik toimetulekutoetus.

Toidupankade jagamispunktides saavad toiduabi vaid eelnevalt sotsiaaltöötajate poolt abisaajate nimekirja kantud inimesed.

Toiduabi saavate isikute privaatsus on tagatud ja informatsiooni abi saamise kohta ei jagata kõrvalistele isikutele.

VIIDE

VASTUTAJA Sotsiaaltöö spetsialist Kersti Tammesaar, tel 336 9501 või 53316693