Suurjäätmete äravedu

Suurjäätmete äravedu tuleb tellida eraldi. Suurjäätmete äravedu teostatakse korraldatud olmejäätmeveoga liitunud lepingulistele klientidele.

Kohtla ja Kohtla-Nõmme jäätmeveopiirkonnas suurjäätmete väljavedu 

Toila jäätmeveopiirkonnas suurjäätmete väljavedu