Väikehange "Toila valla haldusterritooriumil hulkuvate koerte ja kasside püüdmine" 

Toila Vallavalitsus kutsub üles esitama pakkumust väikehankele "Toila valla haldusterritooriumil hulkuvate koerte ja kasside püüdmine"

Hanke eesmärgiks on Toila valla haldusterritooriumil hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ning nende omaniku kindlaks tegemine kontrollides registreeritud mikrokiibi olemasolu loomal, nende ülalpidamine, vajadusel loomade hukkamise ja utiliseerimise läbiviimine.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping tähtajaga 01.02.2022.a kuni 31.01.2025.a.

Hankedokument
Lisa 1 Tehniline kirjeldus
Lisa 2 Hinnapakkumuse tabel

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 19.01.2022 kell 12.00. Pakkumus tuleb esitada digiallkirjastatult e-posti aadressile toilavv@toila.ee.

Täiendav informatsioon: keskkonnaspetsialist Vladimir Tužilkin, +372 53 024111, e-post vladimir.tuzilkin@toila.ee

Suurjäätmete äravedu

Suurjäätmete äravedu tuleb tellida eraldi. Suurjäätmete äravedu teostatakse korraldatud olmejäätmeveoga liitunud lepingulistele klientidele.

Kohtla ja Kohtla-Nõmme jäätmeveopiirkonnas suurjäätmete väljavedu 

Toila jäätmeveopiirkonnas suurjäätmete väljavedu