PUULEHTEDE ÄRAVEDU TOILA VALD EI KORRALDA

Alates 2023.a. ei korralda vald sügisel ega kevadel lehevedu ja valla heakorratöötajad ei korista aedade taha tõstetud aia- ja haljastusjäätmete kotte. Puulehed liigitatakse aias tekkivate okste ja taimejäänustega aia- ja haljastusjäätmeteks. Palume kinnistuomanikel olla mõistvad ning aia- ja haljastusjäätmed kompostida või viia prügilasse. Aiajäätmete metsa sokutamine on keelatud!

 

 

 

 

 

 

 

Suurjäätmete äravedu

Suurjäätmete äravedu tuleb tellida eraldi. Suurjäätmete äravedu teostatakse korraldatud olmejäätmeveoga liitunud lepingulistele klientidele.

Kohtla ja Kohtla-Nõmme jäätmeveopiirkonnas suurjäätmete väljavedu 


Toila jäätmeveopiirkonnas suurjäätmete väljavedu