Hea Toila valla elanik!

Seoses elektrihinna tõusuga oleme sunnitud hajaastustusega piirkondades lülitama välja tänavavalgustuse alates kella 00.00-st kuni 05.00-ni.

 

Vabandame ebamugavuste pärast,

Toila Vallavalitsus

 

Tänavavalgustus Toila vallas

Toila Vallavalitsus kuulutab mais 2018 välja riigihanke Toila valla tänavavalgustuse hooldustööd perioodiks 2018 - 2020. Täpsem info riigihangete registris.

Toila valla tänavavalgustuse hooldustöödega perioodiks 2018 – 2020 tegeleb OÜ Virtel Grupp.

Läbipõlenud pirnidest, tänavavalgustussüsteemis esinevatest riketest ja avariidest saab teatada tel 3350922 või elektronposti aadressil: valgustus@virtel.ee.

Elanikel, kes soovivad teatada tänavavalgustusega seotud riketest, palume teha seda aadressil toilavv@toila.ee. Täpse asukoha kirjelduseks soovitame vaadata EOMAP kaardiserveri rakendust aadressil https://service.eomap.ee/toilavald_uus/ märkides menüü "Infokihid" alt "Tänavavalgustus" ning leides kaardilt konkreetse tänavavalgustuspunkti numbri. Selliset tegutsedes on võimalik rikkeid kiiremini tuvastada ning likvideerida.

Toila ja Voka

Kohtla-Nõmme

Järve küla jm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt: Toila ja Voka aleviku tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Projekti peamiseks eesmärgiks on Toila valla tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurenemine. Projekti läbiviimise tulemusena väheneb tänavavalgustuses elektrienergia tarbimine tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutamisele. Projekti tulemuseks on vähemalt 688 renoveeritud valgustuspunkti, vähendatud elektrienergia tarbimist tänavavalgustuses arvestuslikult 233.44 MWh aastas ning seeläbi jätnud õhku paiskamata arvestuslikult 254.45 tCO2 ekv aastas.

Projektiga seotud dokumendid, sh kõik tööala plaanid on leitavad, kui klõpsata alljärgneval pildil.

 

Esindajad tööde teostamisel