RAIELOA TAOTLEMINE

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets Metsaseaduse tähenduses, samuti viljapuud, tohib raiuda ainult omavalitsuse loa alusel.

Tormimurru ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule luba ei vormistata- sellisel juhul tuleb informeerida vallavalitsust maha kukkunud või ohtlikest puudest esimesel võimalusel.

 

Raiumiseks on vaja luba, kui:

1. puu diameeter 1m kõrguselt on vähemalt 10cm ning puul on selgelt nähtav või määratav tüvi ja võra;

2. puu mõõtmeid vähendatakse selliselt, et puu kõrgus jääks madalamaks kui 6m, seejuures puu okstega võra pikkus jääb väiksemaks kui 2m;

3. hoolduslõikuse käigus vähendatakse puu võra rohkem kui 25% ulatuses.

 

Teadmiseks!

* Kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kinnistul, mis on kaasomandis, peab olema taotlusele lisatud kõigi kaasomanike nõusolek;

* Kui kinnistu majandamiseks on loodud korteriühistu, elamuühistu või korterihoonestusõiguse omanike mittetulundusühistu, peab taotlusele lisama vastava organi nõusoleku või väljavõtte koosoleku protokollist.

 

Dokumendid

 

Raieloa taotluse võib tuua/saata aadressil Pikk tn 13a, Toila või saata elektrooniliselt aadressile .  toilavv@toila.ee  Elektrooniliselt saadetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud!

 

Raieluba väljastatakse 10 tööpäeva jooksul.