Toila valla põhimäärus

Kehtestatud Toila Vallavolikogu 21.03.2018.a. määrusega nr 10,  jõustumine 01.04.2018