Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 65 avalikustatakse ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel

Toila Vallavalitsuse palgajuhend