Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 65 avalikustatakse ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel

Toila Vallavalitsuse palgajuhend alates 01.01.2019

Toila Vallavolikogu 20.12.2017. a määruse nr 4 „Toila vallavalitsuse palgajuhend" muutmine

 

Maksuvaba tulu arvutamine 2018

Maksuvaba tuluga tuleb arvestada ka puhkusetasude väljavõtmisel