Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 10. istung toimub kolmapäeval, 29. juunil 2022. a kell 17.00 Kukruse mõisas
 
Päevakord:
***************************************************************************************************************
Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 9. istung toimub kolmapäeval, 25. mail 2022. a kell 17.00 Kukruse mõisas
 
Päevakord:
***************************************************************************************************************
Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 8. istung toimub kolmapäeval, 27. aprillil 2022. a kell 17.00 Kukruse mõisas
 
Päevakord:
3. Arupärimisele vastamine: vallavolikogu liikme J. Neilandi arupärimisele „Kas Toila Vallavalitsus on täielikult või osaliselt hüvitanud kohtuotsuse nr 1-20-2050 alusel kannatanutele kahju." vastab vallavanem Eve East 
 
***************************************************************************************************************
Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 7. istung toimub kolmapäeval, 30. märtsil 2022. a kell 17.00 Kukruse mõisas
 
Päevakord:
Enne päevakorra arutamist annab Ida prefektuuri prefekt Tarvo Kruup informatsiooni Ukrainast saabunud ja Eestis viibivate põgenike kohta.
Üldplaneeringu ja KSH materjalid on kättesaadavad Toila valla veebilehel: https://toila.kovtp.ee/uldplaneering
 
***************************************************************************************************************
Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 6. istung toimub kolmapäeval, 23. veebruaril 2022. a kell 15.00 Kukruse mõisas
 
Päevakord:

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 5. istung toimub kolmapäeval, 26. jaanuaril 2022. a kell 17.00 Kukruse mõisas

Päevakord:

4. Õiglase Ülemineku Fondi tutvustamine
 
Muud küsimused: 
1) informatsioon energiakulude hüvitamise kohta
2) informatsioon haridussüsteemi muutmise kohta
3) koolituspäev vallavolikogu liikmetele 
 

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 4. istung toimub kolmapäeval, 29. detsembril 2021. a kell 17.00 Kukruse mõisas

Päevakord:

Muud küsimused: vallavanema vastus volikogu liikme arupärimisele
 

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 3. istung toimub neljapäeval, 02. detsembril 2021. a kell 17.00 Kukruse mõisas

Päevakord:

 

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 2. istung toimub kolmapäeval, 24. novembril 2021. a kell 17.00 Kukruse mõisas

Päevakord:

 

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 1. istung toimub neljapäeval, 11. novembril 2021. a kell 17.00 Kukruse mõisas

Päevakord:

1. Volikogu esimehe valimine
2. Volikogu aseesimehe valimine
3. Valitsuse lahkumispalve ärakuulamine

**************************************************************************************************************