Üks oluline osa Toila valla noorsootööst on igaaastased õpilasmalevad. Esimene õpilasmalev toimus aastal 2012 ning alates sellest see leidnud aset igal aastal, nii oma valla siseselt kui ka naaberomavalitsustega koostöös. Aastal 2018 liitusid õpilasmalevaga ka viis välisvabatahtlikku. Õpilasmalev on ideaalne võimalus 13.-18. aastastele noortele veeta kaks nädalat oma suvest aktiivselt, ühendades omavahel töö ja lõbu. Malevarühma kuuluvad reeglina 15-20 noort ning malevakoha saamiseks peab noor eelnevalt läbima kandideerimisvoorud - CV ja motivatsioonikirja esitamine ning töövestlus (individuaalne või grupivestluse vormis).

 

TOILA ÕPILASMALEV 2020 

 

Kandideeri 2020 aasta õpilasmalevasse! ??
Kogu malevat puudutava info leiad siit: https://toilanoored.wixsite.com/…/Toila-valla-%C3%B5pilasma…

 

***************************************************************************************************************

 

TOILA ÕPILASMALEV 2019 

 

Kandideeri õpilasmalevasse - Kandideerimine - 22. aprill - 10. mai

 

13-18 aastane Toila valla noor ! Malevasuvi on täistempoga lähenemas! Kui soovid pea kaks nädalat oma suvest veeta lõbusalt ja aktiivselt koos toreda seltskonnaga aega sisustades ning samal ajal taskuraha teenides, siis õpilasmalev on just SULLE!

***************************************************************************************************************

 

TOILA ÕPILASMALEV 2018