Noortevolikogu on Toila Vallavolikogu juures tegutsev Toila valla noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Toila valla noorte huve ja tegutseb vabatahtlikkuse alusel.

Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja -valitsusele.

Noori kaasates vald tagab olukorra, kus noored pelgalt ei kuule ega õpi demokraatiat ja kodanikuks olemist, vaid neil on reaalne võimalus tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena.

 

Noortevolikogu PÕHIMÄÄRUS

Noortevolikogu FB: https://www.facebook.com/Toila-Noortevolikogu-2302693749794896/

 

 

11.-13. novembril 2020. a. toimunud Toila valla noortevolikogu valimiste tulemusena selgusid Toila valla noortevolikogu II koosseisu liikmed:

1. Kelly Pung
2. Andri Lõuna
3. Siim Kullamäe 
4. Hannaliis Laas
5. Johanna Tartlan
6. Kaisa Müürsepp
7. Lotte Teppe
8. Marleen Palts (aseesimees)
9. Mia Kaurla
10. Anu-Liis Porman
11. Adeele Johanna Sarap (esimees)

 

KONTAKTID:
Noortevolikogu esimees Adeele Johanna Sarap
E-mail: adeelej.sarap@gmail.com 

Noortevolikogu aseesimees Marleen Palts

 Noortevolikogusse kandideerimisõigus on Toila vallas elavatel ja õppivatel noortel vanuses 13-26 aastat. Noortevolikogu koosseis valitakse kaheks aastaks. Tutvu lähemalt noortevolikogu eesmärgi ning liikmete õiguste ja kohustustega aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/411102018029.

 

***************************************************************************************************************

30. novembril 2018 selgusid Toila valla noortevolikogu valimiste tulemused:

Toila valla noortevolikogu I koosseisu liikmed:

1. HANNA-LIISA OJAMÄE

2. KRISTINA GUKK

3. SIIM KULLAMÄE       (esimees)

4. MARIA-HELENE STERNHOF  (aseesimees)

5. PIPI TRIINU NÕMMISTE

6. MARIT-JENNA SEPPAR

7. ALEKSANDRA ŠARKO

 

KONTAKTID:
Noortevolikogu esimees Siim Kullamäe
Tel: +372 56991818
E-mail: siim.kullamae@gmail.com

Noortevolikogu aseesimees Maria-Helene Sternhof
Tel: +372 5112636
E-mail: m.h.sternhof@gmail.com