Noortevolikogu on Toila Vallavolikogu juures tegutsev Toila valla noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Toila valla noorte huve ja tegutseb vabatahtlikkuse alusel.

Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja -valitsusele.

Noori kaasates vald tagab olukorra, kus noored pelgalt ei kuule ega õpi demokraatiat ja kodanikuks olemist, vaid neil on reaalne võimalus tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena.

 

Noortevolikogu PÕHIMÄÄRUS

Noortevolikogu FB: https://www.facebook.com/Toila-Noortevolikogu-2302693749794896/

 

30. novembril selgusid Toila valla noortevolikogu valimiste tulemused. Esimesse koosseisu kuuluvad seitse tegusat ja ettevõtlikku noort erinevatest valla piirkondadest. Valimised viis läbi Voka Avatud Noortekeskuse, Kohtla-Nõmme Noortekeskuse, Järve Avatud Noortekeskuse, Toila Vallavalitsuse ja Toila Vallavolikogu esindajatest moodustatud valimiskomisjon ja need toimusid Kohtla-Nõmme Koolis, Toila Gümnaasiumis ja Noortekeskustes 28.-30. novembril. Toila valla noortevolikogu esimesel koosseisul on ees vastutusrikas ülesanne tõestada noortevolikogu vajadust ja tõsiseltvõetavust ning tõsta noorte teadlikkust volikogu tegevusest.

Toila valla noortevolikogu I koosseisu liikmed:

1. HANNA-LIISA OJAMÄE

2. KRISTINA GUKK

3. SIIM KULLAMÄE       (esimees)

4. MARIA-HELENE STERNHOF  (aseesimees)

5. PIPI TRIINU NÕMMISTE

6. MARIT-JENNA SEPPAR

7. ALEKSANDRA ŠARKO

 

KONTAKTID:
Noortevolikogu esimees Siim Kullamäe
Tel: +372 56991818
E-mail: siim.kullamae@gmail.com

Noortevolikogu aseesimees Maria-Helene Sternhof
Tel: +372 5112636
E-mail: m.h.sternhof@gmail.com

       

 

 

 

nr 101 ALEKSANDRA ŠARKO

Miks soovid kandideerida Toila valla noortevolikogusse?

Tantsimisega tegelemine on minu jaoks väljakutse, mis kunagi igavaks ei lähe. Soovin arendada ja mitmekesistada valla kultuuri elu.

Kuidas ja/või millega soovid noortevolikogu töösse panustada?

Minust saaks hea kultuuri ürituste korraldaja.

 

nr 102 HANNA-LIISA OJAMÄE

Miks soovid kandideerida Toila valla noortevolikogusse?

„Soovin kandideerida noortevolikogusse, et saada uusi teadmisi ning kogemusi, osaleda rohkem ühiskonnas ning ühiskondlikkus elus, mõjutada mitut erinevat otsust, mis muudaks noorte elu huvitavamaks ning  paremaks, kaasata noori osalema erinevatel üritustel ning väljasõitudel."

Kuidas ja/või millega soovid noortevolikogu töösse panustada?

„Olen aktiivne ning räägin julgelt kaasa. Ei vea kedagi alt. Kui töö on antud, viin ka selle lõpuni."

 

nr 103 JOHANNA TARTLAN

Miks soovid kandideerida Toila valla noortevolikogusse?

„Ma soovin kandideerida Toila valla noortevolikogusse, sest tahan osaleda rohkem Toila valla elus. Soovin anda edasi kohalike noorte mõtteid ja leida neile rakendusi. Samuti soovin lahendada noorte probleeme ja muresid ning viia need vallajuhtideni."

Kuidas ja/või millega soovid noortevolikogu töösse panustada?

„Edastada oma vanuste muresid/probleeme ja pakkuda välja erinevaid lahendusi ja mõtteid. Ennetada noorte seas pahede levimist, selgitades nende mõju nii neile endile kui ka õppimisele. Korraldada rohkem üritusi ja koosviibimisi. Olla kooli- ja vallaelus aktiivsem, lähendada noori ja vallajuhte."

 

nr 104 SIIM KULLAMÄE

Miks soovid kandideerida Toila valla noortevolikogusse?

Ma soovin anda oma panuse Toila valla noorte huvide ja mõtete eest seismisel.

Kuidas ja/või millega soovid noortevolikogu töösse panustada?

Ma saaksin panustada noortevolikogusse oma mõtete ja edasipüüdlikusega. 

 

nr 105 MARIA-HELENE STERNHOF

Miks soovid kandideerida Toila valla noortevolikogusse?

„Mina soovin kandideerida Toila valla noortevolikogusse, et omada võimalust saata midagi oma vallas korda ning ma oleksin kindel, et nootehääl meie vallas on esindatud. Miks just mina peaksin kuuluma Toila valla noortevolikogusse? Ma olen aktiivne noor, suure tahtega midagi siin vallas ära teha.

Kuidas ja/või millega soovid noortevolikogu töösse panustada?

Mina panustaksin noortevolikogusse oma lennukaid ideid ja mõtteid. Oleksin alati kättesaadav ning töötaksin võimalikult palju, et meie valla elu noortele sobivaks muuta.

 

nr 106 KRISTINA GUKK

Miks soovid kandideerida Toila valla noortevolikogusse?

„Soovin kandideerida noortevolikokku kuna olen juba aktiivselt panustanud meie valda ning olen endas kindel, et soovin ka edaspidiselt vallaga koostööd teha ning valla noorte arvamust esindada. Arvan, et noortevolikogu on ideaalne võimalus, meie noorte ja vallaesindajate parema koostöö saavutamiseks. Minu suurim soov oleks, et Toila valla noortel ei tekiks tunnet, et vald ei võta neid kuulda, vaid vald soovib nende muresid lahendada ning arvamust vastu võtta."

Kuidas ja/või millega soovid noortevolikogu töösse panustada?

„Ma panustaks noortevolikokku enda ideed ja head mõtted, et kahepoolne koostöö hakkaks sujuma ning noortevolikogust kasvaks välja innovaatiline noortegrupp, kes esindavad valla noori ning jätavad endast märgi maha Toila valda. Samuti panustaksin neertevolikokku enda energia, koostööaldisuse ning tahtejõu, et noortevolikokku sisene töö sujuks aktiivaselt."

 

nr 107 PIPI TRIINU  NÕMMISTE

Miks soovid kandideerida Toila valla noortevolikogusse?

„Soovin kaasa rääkida Toila valla noorte tegemistes, aidata noorte elu huvitavamaks muuta, rääkida kaasa Toila valla arengust, seda eelkõige noorte pilgu läbi. Milliseid valdkondi võiks arendada, milliseid üritusi võiks rohkem olla, kuidas teha nii, et noored oleksid ise aktiivsed. Aidata kaasa Saka Rahvamaja arengule, et rohkem noori tuleks ka sellesse majja."

Kuidas ja/või millega soovid noortevolikogu töösse panustada?

„Olen aktiivne noor ja kuulun ka Jõhvi Põhikooli õpilasesindusse. Olen siiani aktiivselt võtnud osa, nii korraldajana, kui ka tavaõpilasena paljudest Jõhvi Põhikooli üritustest. Tahan edasi anda Toila noorte volikogus, seal saadud kogemusi ja julgustada noori olema aktiivne, sest vaid siis saab asjad aetud. Kindlasti olen kohal ka kõikidel istungitel, sest iga mõte loeb."

 

nr 108 MARIT-JENNA  SEPPAR

Miks soovid kandideerida Toila valla noortevolikogusse?

„Ma olen aktiivne noor ning mind huvitab minu kodupaiga areng. Olen valmis igal pool kaasa rääkima ja ka tähtsatest otsustest osa võtma. Julgen avaldada oma arvamust ja ka põhjendada seda. Minu arvates on noorte hääl oluline ning et just noored on need, kes peavad tegutsema siin ja praegu, et midagi paremaks muuta ja mina olen üks nendest."

Kuidas ja/või millega soovid noortevolikogu töösse panustada?

„Osalen aktiivselt noortevolikogu kohtumistel, mõtlen ja räägin kaasa, teen ettepanekuid ning suhtun noortevolikogu liikmena noortevolikogu töösse kohusetundlikult."