Avaliku ürituse korraldamine

Toila Vallavolikogu on 27.04.2022 vastu võtnud määruse, millega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord Toila valla territooriumil. Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine. Määrusega ei reguleerida spordiürituste ja avaliku koosoleku korraldamist, kuna vastavaid tegevusi reguleerib spordiseadus ja korrakaitseseadus.

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Ürituse korraldaja esitab vähemalt 30 tööpäeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele allkirjastatud ürituse korraldamise loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega.

Luba ei ole vaja taotleda ürituse korraldamiseks piiratud territooriumil või ehitises (siseruumides), kui üritus vastab sellise territooriumi või ehitise kasutusotstarbele ja sellega ei kaasne kõrgendatud turvariski ja/või liikluse ümberkorraldamise vajadust. Korraldaja teavitab sellisel juhul vallavalitsust ürituse toimumisest 3 tööpäeva enne ürituse läbiviimise päeva e-posti aadressil toilavv@toila.ee.

 

Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

 

TULEKUL KULTUURIÜRITUSED leiad SIIT

TULEKUL SPORDIÜRITUSED leiad siit http://www.sportiv.ee/index.php