17. aprillil 2018 toimunud Ida-Viru maakonna omavalitsuste infopäev-koolituse materjalid

-         Volikogu roll kohalikus valitsemises (Kaie Küngas, Rahandusministeerium)

-          Maakonna tasandi arendustegevus omavalitsuste koostöös (Urmas Kase, Rahandusministeerium)

-          Eesti ruumilise planeerimise tasandid (riik, maakond, KOV) ning KOV planeeringud ja volikogu roll planeerimisel, seosed ehitusõigusega (Merje Muiso, Rahandusministeerium)

-          Korruptsiooni ennetus (Tanel Kalmet, Justiitsministeerium)

-          Mugav ja tõhus maksukogumine inimestele, ettevõtetele ja Eesti riigile (Alvine Loide ja Külli Koidumäe, Maksu- ja Tolliamet)

-          KOV finantsjuhtimine