Avalik konkurss Toila sadama- ja rannaalal toitlustusteenuse pakkumiseks.

Toila Vallavalitsus kuulutab välja (vallavalitsuse 15.11.2022 korraldus nr 317) avaliku rendikonkursi Toila alevikus aadressil Sadama tee 4 asuva hoone (endine Toila Mereresto) rendile andmiseks. Hoone antakse rendile aastaringse toitlustusteenuse pakkumise eesmärgil.

Konkursi tingimused on leitavad SIIT!

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02.01.2023 ning seet tuleb saata digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile toilavv@toila.ee, pealkirjas märkida "Sadama- ja rannaala teenindushoone rendikonkurss". Rendiobjektiga tutvumiseks registreerida oma sooviavaldus aadressil sadam@toila.ee.

Laekunud pakkumusi hinnatakse lähtuvalt äriplaani kirjeldusest ja selle realiseeritavusest, investeeringutest ja ajaplaanist ning pakkuja varasemast kogemusest. Rendileandja valib saabunud pakkumuste seast välja maksimaalselt 3 pakkumist, kellega hakatakse pidama läbirääkimisi. Lõppvalik tehakse lähtuvalt sellest, milline pakkumus täidab kõige enam konkursile seatud eesmärke.