HEA IDEE KONKURSS

Toila Vallavalitsus kutsub üles kõiki huvilisi pakkuma häid ideid endise Kohtla-Nõmme lastekodu hoonele uue funktsiooni leidmiseks.

Kohtla-Nõmme lastekodu suleti 2020. aasta suve hakul, misjärel on toimunud inventari väljakolimine ja koristamine. Toila vallal on osutunud keeruliseks leida antud hoonele rakendust mõne avaliku teenuse pakkumise kontekstis, mistõttu oodatakse häid ideid, kus lisaks idee kirjeldusele oleks selgelt välja toodud ka idee reaalne elluviija. Idee esitamisel palume lähtuda järgmistest punktidest:

  • hoone kasutusfunktsioon
  • kasutusele võtmiseks / ümberkohandamiseks vajalikud tegevused ja kuluv aeg
  • idee elluviija
  • idee maksumus
    • sh vajaminev väline (EL toetus, KOV toetus) kaasrahastamine
  • lisatingimused idee elluviimiseks
  • idee esitaja.

Hea idee tuleb esitada hiljemalt 13.10.2020. Täita tuleb idee esitamise vorm, mis asub aadressil: https://forms.gle/tB98nU3AQR9ekJ5h7

Küsimused ja informatsioon: Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee