Välisõhu kvaliteedi seire

Välisõhu kvaliteedi seire on protsess, mille käigus jälgitakse ja mõõdetakse õhusaaste taset erinevates asukohtades. See hõlmab mitmesuguseid meetodeid ja tehnikaid, et saada ülevaade õhusaaste allikatest ja tasemest, samuti mõjudest inimeste tervisele ja keskkonnale.

Toila valla territooriumil välisõhu kvaliteedi seirejaamasid ei ole, kuid lähimad asuvad naaberomavalitsustes Kohtla-Järvel ja Sillamäel.

Eesti välisõhu kvaliteedi seiret saab jälgida reaalajas veebiaadressilt: http://airviro.klab.ee/