JÄÄTMETE LIIGITI KOGUMINE

Jäätmehoolduse korraldamine on kohalike omavalitsuste ülesanne, hõlmates olmejäätmete, ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete, tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmete ning muude oluliste jäätmete käitlemist. Kohalikud elanikud peavad omakorda juhinduma omavalitsuse koostatud jäätmehoolduseeskirjast, kus on kirjas, kuhu saab omavalitsuse territooriumil eri liiki jäätmeid ära anda.

Segapakendite ( plast, klaas, metall, joogikartong) kogumiseks on valla territooriumile paigaldatud vastavad konteinerid, samuti on olemas võimalus ära tuua paberit ja pappi, ohtlikke jäätmeid, vanaelektroonikat ja rehve.

Palume kasutada eelnimetatud konteinereid ja kogumiskohti ainult liigiti kogutud jäätmete jaoks!

 

Konteinerite asukohad Toila, Voka piirkonnas

Konteinerite asukohad Kohtla-Nõmme piirkonnas

Konteinerite asukohad Kohtla piirkonnas

 

- info jäätmete sortimisest  www.envir.ee

- prügi sorteerimise juhend

- prügi sortimise TABEL

- KUIDAS SOODSALT VABANEDA EHITUSJÄÄTMETEST

- info lõkkes ning kodustes küttekolletes jäätmete põletamise kahjulikkusest www.lõke.ee

- info toidujäätmete kohta www.tarbitoitutargalt.ee

 

Mis juhtub kõigi elektriseadmetega mida Eesringlus kogub http://eesringlus.ee/kummitab-seadmed/

Ehitusjäätmete prügila

BRD Mineral OÜ

Asub:

Endise Sompa kaevanduse adminterritooriumil

Ereda tee 37, Sompa
Kohtla-Järve, Ida-Virumaa
tel: +372 670 0191

BRD Mineral OÜ  info

Tavajäätmete prügila

Uikala Prügila AS

Aadress: Kukruse küla, Kohtla vald, Ida-Viru maakond 30623
Telefon: +372 33 27 911

hinnakiri: http://www.uikalaprugila.ee/et/p/price-list