Toila vallavanem moodustas 29.06.2018 valla heakorrakomisjoni. Heakorrakomisjon alustab 02.07.2018 valla territooriumil kruntide heakorra üle vaatamist.

Toila valla heakorrakomisjoni 02.07.2018 protokoll nr 1

Toila valla heakorrakomisjon koosseisus vallavanem Eve East, arendusnõunik Mehis Luus, keskkonnaspetsialist Margit Juuse ja vallavaraspetsialist Kristel Sammel vaatasid 02.07.2018 tehtud ringsõidul üle Toila valla tiheasustusaladel Toila ja Voka piirkonnas asuvate kinnistute ja kruntide heakorra.

KOMISJON tuvastas Toila ja Voka piirkonnas kokku 34 korrastamist või/ja niitmist vajavat territooriumi, kellele saadetakse vastav teavitus.

Toila valla heakorrakomisjoni 03.07.2018 protokoll nr 2

Toila valla heakorrakomisjon koosseisus vallavanem Eve East, abivallavanem Urmas Aunap, arendusnõunik Mehis Luus ja vallavaraspetsialist Kristel Sammel vaatasid 03.07.2018 tehtud ringsõidul üle Toila valla tiheasustusalal Kohtla-Nõmme piirkonnas asuvate kinnistute ja kruntide heakorra.

KOMISJON tuvastas Kohtla-Nõmme piirkonnas kokku 17 korrastamist või/ja niitmist vajavat territooriumi, kellel saadetakse vastav teavitus.

Toila valla heakorrakomisjoni 09.07.2018 protokoll nr 3

Toila valla heakorrakomisjon koosseisus vallavanem Eve East, abivallavanem Urmas Aunap, arendusnõunik Mehis Luus ja vallavaraspetsialist Kristel Sammel vaatasid 09.07.2018 tehtud ringsõidul üle Toila valla tiheasustusalal Kohtla piirkonnas asuvate kinnistute ja kruntide heakorra.

KOMISJON tuvastas Kohtla piirkonnas kokku 6 korrastamist või/ja niitmist vajavat territooriumi, kellel saadetakse vastav teavitus.