Toila Vallavalitsus kuulutab välja koolitushanke "Toila valla koduteenuse arendusprogramm", mida kaasrahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist (projekt nr 2014-2020.2.02.21-0349).

Koduteenuse arendusprogrammi eesmärk on kujundada Toila valla töötajatel ja partneritel ühine arusaam koduteenuse kvaliteedist, selle osutamisest ning toetada teenuse osutajate rolliselgust, pädevust ja kompetentsi abivajajate teenindamisel.

Koolitusel osalejate spetsialistide arv: 6

Arendusprogrammi väljundid:

  • Koduteenuse osutajad on teadvustatud teenuse osutamise põhimõtted nii organisatsiooni kui abistaja tasandil;
  • Teenuse osutajad on teadvustanud isikukeskse lähenemise põhimõtted;
  • Kliendiga töötavad spetsialistid on omandanud isikukeskse nõustamise oskused, saanud tuge professionaalseks arenguks grupisupervisiooni ja individuaalse supervisiooni näol.

Pakkumuse esitaja:

  • toob välja arendusprogrammi täpse kirjelduse;
  • selgitab selle ühesehitust lähtuvalt arenguprogrammi eesmärkidest ja väljunditest;
  • esitab kuu täpsusega erinevate moodulite võimalikud toimumisajad;
  • arvestab, et arendusprogramm koosneks 3-4 moodulist;
  • annab ülevaate koolitajatest, sh kirjeldab nende varasemaid kogemusi lähtuvalt sarnastest koolitusprogrammidest;
  • esitab arendusprogrammi pakkumuse hiljemalt 08.10.2021 aadressile toilavv@toila.ee, märkides kirja pealkirjaks "Koduteenuse arendusprogrammi pakkumus";
  • arvestab, et hanke eeldatav maksumus on ilma käibemaksuta 12 000 eurot.

Lisainfo: abivallavanem Maarika Tarum, maarika.tarum@toila.ee, +372 5787 3112.