KIRJELDUS

Võlanõustamisteenus on isikule tema varalise olukorra kindlakstegemiseks, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamiseks ja nõuete rahuldamiseks, vältimaks uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Teenuse raames aidatakse inimesel teadvustada ülemäärase võlgnevuse põhjuseid ja tagajärgi ning õpetatakse teda tulevikus uusi võlgnevusi vältima. Võlgnevuseks loetakse olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

Teenust on õigus saada vähekindlustatud isikutel ja peredel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Toila vallas või kelle tegelik elukoht on Toila vallas. Võlanõustamisteenuse kestvus on juhtumipõhine. Teenuse saajale on osutatav teenus tasuta.

Võlanõustamisteenuse osutamise vormistamiseks on vajalik kehtiv isikut tõendav dokument ning kirjalik taotlus, mille võib edastada Toila Vallavalitsuse sotsiaalosakonda või teenuskeskusesse või saata e-postiga digiallkirjastatuna aadressil toilavv@toila.ee.

 

VASTUTAJA hoolekande spetsialist Krista Kool, tel 336 9501 või 53419885

 

VIIDE 

Tasuta õigusabi

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 

Sotsiaalhoolekande seadus