KIRJELDUS

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.
Vältimatut sotsiaalabi osutatakse seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

 

VASTUTAJA hoolekande spetsialist Krista Kool, tel 336 9501 või 53419885


ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 

Sotsiaalhoolekandeseadus