« Tagasi

Eramute omanikelt kodukomposterite taotluste vastuvõtt e-keskkonnas

Toila vald taotles 2021. aasta lõpus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) toetust biolagunevate jäätmete kogumise kodukompostrite ja konteinerite ostmiseks. Käesoleva aasta jaanuaris tuli taotluse rahuldamise otsus, mille kohaselt on KIK otsustanud toetada Toila valda 39 393,73 euroga.

Toila vallale kodukompostrite ning biojäätmete konteinerite soetamise ning nende tasuta kasutusele andmisega on silmas peetud eesmärki kujundada jäätmetekitajates harjumus biolagunevaid jäätmeid segaolmejäätmetest eraldi koguma ning neid ka uuesti ringlusse võtma.

Alustame eramute omanikelt e-keskkonnas taotluste vastuvõttu kodukomposterite osas. Soovijad saavad tellimuse esitada SIIN.

Kodukomposteri kokkupaneku juhendi leiab SIIT.

Biojäätmete kogumiseks kodukompostrite ja biojäätmete konteinerite kasutusse andmise kord