« Tagasi

Toila valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Koostöös Toila valla üldplaneeringu koostaja AB Artes Terrae OÜ-ga ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostaja Alkranel OÜ-ga on valminud Toila valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK).

Rohkem infot SIIT