Peretoetuste määrad ja maksmine 2023. aastal

 

2023. aasta jaanuari peretoetused maksti lastele ja peredele välja seni kehtinud summas. Alates veebruarist 2023, kui seadusemuudatused jõustuvad, maksab sotsiaalkindlustusamet veebruari eest juba uusi ja suuremaid peretoetusi.

 

 

LIIKUMISAASTA 2023

 

Kultuuriministeerium on 2023. aasta kuulutanud liikumisaastaks. Selle eesmärk on tekitada ühiskonnas rohkem huvi liikumisharrastuse ja tervislikumate eluviiside vastu ning seeläbi suurendada regulaarse liikumisharrastusega tegelejate arvu Eestis.

Kultuuriministeeriumi tellimusel ning Ühenduse Sport Kõigile koordineerimisel 2021. aastal läbi viidud uuringu kohaselt on kehaliselt piisavalt aktiivsed vaid umbes 40% täiskasvanutest ning 25% lastest.

Liikumisaastal pööratakse põhitähelepanu eelkõige mitteaktiivsetele inimestele: lastele, noortele, peredele ning kesk- ja vanemaealistele. Iga kuu võetakse fookusesse ning tutvustatakse kõigile jõukohaseid ja kättesaadavaid võimalusi hea enesetunde ja tervise nimel liikumiseks ning lihtsate juhendite ja eeskujude abiga toetame inimesi regulaarse liikumisharjumuse kujunemisel.

 

 

Eestis tõusis seksuaalse enesemääramise eapiir 16. eluaastale

 

1. novembril 2022 jõustus seadusemuudatus, mille järgi ei tohi täiskasvanu alla 16-aastasega seksuaalsuhtesse astuda. Noorte omavahelised vabatahtlikud seksuaalsuhted pole keelatud, kui partnerite vanusevahe on kuni viis aastat.

 

 

Ühekordne hinnatõusu leevendamise toetus 

 

Riik maksab novembris kõikidele pensionäridele, kes on vanaduspensionieas, puuduva töövõimega inimestele ja lapsetoetuse saajatele ühekordset hinnaleevendamise toetust 50 eurot.

 

 

Tasuta riiklik perelepitusteenus lahkuminevatele lapsevanematele

 

Perelepitusteenus on mõeldud ühise alaealise lapse või laste lahku läinud või lahkuminevatele lapsevanematele, kel ei ole õnnestunud kokku leppida lapse elukorralduslikes küsimustes (näiteks nagu suhtluskord või elatis). Perelepitusteenust viib läbi perelepitaja, kes neutraalse osapoolena aitab lapsevanematel oma mõtteid vahendada ja erimeelsusi lahendada.

 

Sotsiaalkindlustusamet julgustab noori riiklike tugisüsteemide abil oma eesmärkide poole pürgima

 

Septembris algas sotsiaalkindlustusameti teavituskampaania „Kuidas sul päriselt läheb? Tule ja räägime sellest.". Kampaaniaga julgustatakse mitteõppivaid ja -töötavaid noori oma eesmärkide poole pürgima, seda riiklike tugisüsteemide abil.

 

 

 

Energiakulude leevandamise hüvitised

 

Energiahinna tõusu mõjude leevendamiseks kodutarbijatele on riik välja töötanud erinevad ajutised toetused. Need kehtivad tarbijatele perioodil 1. oktoobrist 2022. aastal kuni 31. märtsini 2023. aastal tarbitud energia eest väljastatud arvetele. Toetused on automaatsed ehk müüja vähendab juba kodutarbijatele laekuvatelt energiaarvetelt ise elektri, gaasi või kaugkütte ühikhinda.

 

 

Üksi elava pensionäri toetus

 

Valitsus otsustas 2022. aasta riigieelarves tõsta üksi elava pensionäri toetust 115 eurolt 200 eurole. Seda makstakse oktoobris neile pensionäridele, kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ja kelle igakuine kättesaadav pension on väiksem kui 669 eurot, mis on 1,2 kordne statistikaameti avaldatava Eesti keskmise vanaduspensioni suurus 2022. aastal. Toetuse maksmine aitab parandada ligi 90 000 pensionäri sisstulekuid. 2022. aastal kasvavad pensionid indekseerimise tulemusel ca 38 eurot, mis teeb keskmise vanaduspensioni suuruseks eeldatavasti 591 eurot. Otsustatud on ka keskmise pensioni erakorraline tõus ning tulumaksuvabastus 1. jaanuarist 2023, mis jätab vanaduspensioni ealistele inimestele aastas 370 eurot rohkem kätte.

 

Toimetulekutoetus

2022. aasta 1. juunist on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

 

Tasuta õigusabi Hugo.legal

 

Koduandur

 

Medi häirenupp

 

Vabatahtlik seltsiline

 

Kriisiinfo valla elanikele

 

1. aprillil 2022 jõustuvad vanemahüvitiste ja vanemapuhkuste süsteemi muudatused pakuvad peredele rohkem paindlikkust

 

 

Veebileht tarkvanem.ee juhendab vanemaid lastekasvatamise keerulises töös

Tervise Arengu Instituudi (TAI) loodud veebileht  https://tarkvanem.ee/ koondab infot, nõuandeid ja nippe igas vanuses laste vanematele. Info ja nõuanded on jaotatud teemade ja vanusegruppide kaupa, et hõlbustada sisu kiiret leidmist. Lisaks toimib veebis e-nõuandla, kust saab vaadata nii varasemalt vastatud küsimusi kui ka ise nõu küsida, kui juba antud vastustest abi ei leia. Jooksvalt saab värskeid nõuandeid ja nippe ka Facebooki lehelt  https://www.facebook.com/tarkvanem/