Tarbijakaitse

Rahukohtu 2, 10130 Tallinn

Nõuandetelefon  620 1707
E-post info@tka.riik.ee
www.tarbijakaitseamet.ee

 

 

Vastuvõttudele lisaks saavad tarbijad ametilt abi küsida telefoni teel, mis on kõige kiirem võimalus oma probleemile lahendus leida. Nõuandetelefonile  620 1707 saab helistada tööpäeviti kella 10–15.00. Samuti vastab amet tarbijate kirjalikele pöördumistele. Kirjutada saab ametile e-posti aadressil info@tarbijakaitseamet.ee, postiaadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 või Facebooki vahendusel.

 

Tarbijakaitseameti poole peaks pöörduma siis, kui

• tarbijal on kauplejaga tekkinud vaidlus, kuid ta ei tea oma õigusi ega seda, kuidas edasi tegutseda

• tarbija on juba kauplejale kirjaliku kaebuse esitanud, kuid ei saa kauplejalt 15 päeva jooksul vastust

• tarbija on juba kauplejale kirjaliku kaebuse esitanud ja ka vastuse saanud, kuid vastuses pakutud lahendus pole talle vastuvõetav

 

 

Rohkem infot tarbija õiguste ja kohustuste kohta leiab ameti kodulehelt www.tarbijakaitseamet.ee ja Facebooki lehelt  www.facebook.com/tarbijakaitseamet.

 

 

Tarbijakaitseamet korraldab igal kuul vastuvõtte linnades/valdades üle Eesti. 

Tarbijakaitseamet korraldab igal kuul vastuvõtte linnades/valdades üle Eesti, et tarbijad saaksid oma muredele lahenduse kodu lähedal ning tarbijakaitseameti töötajaga silmast silma suheldes. See on ideaalne võimalus nendele inimestele, kellel puudub internetiühendus ja/või kes ei oska ennast e-kirja teel piisavalt hästi väljendada.

Paraku ei ole paljud inimesed selle võimalusega kursis. Seda näitab ka vastuvõtte külastavate inimeste väike arv väljaspool Tallinna. Seetõttu palume Teid oma kanalite kaudu kohalikke elanikke sellest võimalusest teavitada.

Tarbijakaitseameti vastuvõtud toimuvad kindlatel nädalapäevadel, kellaaegadel ja kohtades, kuid vastuvõttude kuupäevad muutuvad igal kuul. Kuu viimasel päeval värskendab amet oma kodulehel olevat vastuvõtuaegade tabelit.

Vaata, millal toimuvad tarbijakaitseameti vastuvõtud Sinu kodukohas: www.tarbijakaitseamet.ee/et/ametist/vastuvott-maakondades

Epp Joala
Tarbijakaitseamet
tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna spetsialist
620 1912, 585 38885