Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Korraga on sätestatud nõuded Toila valla haldusterritooriumil avalikult kasuataval maa-alal tänavakaubandusele ning kauba või teenuse müügi korraldamiseks avalikul üritusel.

Avalikult kasuatataval maa-alal kaubanduse korraldamise piirkonnaks on määratud Föhrenhofi välja piirkond, asukohaga Toila alevik, Oru tn 21a. Plaaniga saab tutvuda SIIN.

Tänavakaubanduse müügipileti hinnaks on 150 eurot kuus