Teenistuskohtade koosseis

 • Valdkond

  Ametinimetus

  Ameti- või töökoht

  Koormus

  Tähtaeg

  Kantselei

  Vallasekretär

  ametikoht

  1

  tähtajatu

   

  Kantselei spetsialist

  ametikoht

  1

  tähtajatu

   

  Info- ja kommunikatsioonispetsialist

  ametikoht

  1

  tähtajatu

   

  Infospetsialist

  ametikoht

  0,5

  tähtajatu

   

  Koristaja

  töökoht

  1

  tähtajatu

   

   

   

   

   

  Rahandus

  Pearaamatupidaja

  ametikoht

  1

  tähtajatu

   

  Raamatupidaja

  ametikoht

  1,75

  tähtajatu

   

  Raamatupidaja

  töökoht

  0,25

  tähtajatu

   

   

   

   

   

  Majandus

  Abivallavanem

  ametikoht

  1

  tähtajatu

   

  Majandusspetsialist

  ametikoht

  1

  tähtajatu

   

  Keskkonnaspetsialist

  ametikoht

  1

  tähtajatu

   

  Maakorraldaja

  ametikoht

  1

  tähtajatu

   

  Vallavara- ja heakorraspetsialist

  ametikoht

  1

  tähtajatu

   

  Heakorratöötaja

  töökoht

  4

  tähtajatu

   

  Kalmistukorraldaja

  töökoht

  1

  tähtajatu

   

   

   

   

   

  Sotsiaal , kultuur, haridus, noorsootöö, sport

  Abivallavanem

  ametikoht

  1

  tähtajatu

   

  Haridusspetsialist

  ametikoht

  1

  tähtajatu

   

  Sotsiaaltöö spetsialist

  ametikoht

  1

  tähtajatu

   

  Hoolekande spetsialist

  ametikoht

  1

  tähtajatu

    Sotsiaalkaitse spetsialist ametikoht 1 tähtajatu

   

  Laste heaolu spetsialist

  ametikoht

  1

  tähtajatu

   

  Hooldustöötaja

  töökoht

  1

  tähtajatu

   

   

   

   

   

  Arendus

  Arendusnõunik

  Ametikoht

  1,0

  tähtajatu

   

  IT spetsialist

  Töökoht

  0,5

  tähtajatu

   

   

   

   

   

Struktuur