Statistikaamet avaldas oma kaardirakenduses Eesti linnade, alevite ja külade rahvaarvu seisuga 1. jaanuar 2020

Valik andmeid Toila valla kohta

01.01.2022 seisuga elab rahvastikuregistri andmetel Toila vallas 4616 inimest, rohkem statistikat loe SIIT

01.06.2021 seisuga elab rahvastikuregistri andmetel Toila vallas 4639 inimest, rohkem statistikat loe SIIT

01.01.2021 seisuga elas rahvastikuregistri andmetel Toila vallas 4657 inimest

01.01.2020 seisuga elas rahvastikuregistri andmetel Toila vallas 4739 inimest

Toila valla elanike arv seisuga 01.01.2019 oli 4735
Toila valla elanike arv seisuga 01.01.2018 oli 4807

 

Eesti rahvaarv seisuga 01.01.2020 oli 1 328 360

Eesti rahvaarv seisuga 01.01.2019 oli 1 324 820

Eesti rahvaarv seisuga 01.01.2018 oli 1 318 705

Rahvaarv rahvuse järgi, 1. jaanuari seisuga

Riigi ja omavalitsuste rahandusstatistika:riigiraha.fin.ee

     **************************************************

01.01.2017 seisuga oli Kohtla-Nõmme vallas 995 elanikku
                                           Kohtla vallas               1564 elanikku
                                           Toila vallas                   2290 elanikku

 

Valimistulemused: https://kov2017.valimised.ee/valimistulemus.html#0803

Kohaliku omavalitsuse portaalis kajastatud statistika http://portaal.ell.ee

Töötud kohalikes omavalitsustes https://www.tootukassa.ee