KIRJELDUS

Sotsiaaltransporditeenus on avalike teenuste kasutamiseks, õppeasutusse või tööle sõitmiseks osutatav ühe- või mitmekordne teenus  Toila vallas alaliselt elavatele puudega inimestele, kes vajavad tervislikust seisundist, puudest ja raskest majanduslikust seisundist tulenevalt transporti ning kellel ei ole võimalik kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduautot või transporti iseseisvalt korraldada. Teenust osutatakse isikule, kelle eestkostjal või ülalpidamiskohustusega isikul ei ole võimalik transporditeenust korraldada.

Teenust vajav isik esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse teenuse vajalikkuse põhjendusega, sõidu otstarbe ja marsruudi kohta vähemalt viis tööpäeva enne soovitud sõiduaega. Otsuse selle kohta, kas isik on õigustatud transporditeenust saama teeb sotsiaalvaldkonna ametnik.

 

VASTUTAJA hoolekande spetsialist Krista Kool, tel 336 9501 või 53419885

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 

Sotsiaalhoolekande seadus