KIRJELDUS

Sotsiaaltransporditeenus Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kelle puue või muu liikumisraskus erivajadusest tulenevalt takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. 

Teenust vajav isik esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse teenuse vajalikkuse põhjendusega, sõidu otstarbe ja marsruudi kohta vähemalt viis tööpäeva enne soovitud sõiduaega. Otsuse selle kohta, kas isik on õigustatud transporditeenust saama teeb sotsiaalvaldkonna ametnik.

 

VASTUTAJA hoolekande spetsialist Krista Kool, tel 336 9501 või 53419885

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 

Sotsiaalhoolekande seadus