Noortevolikogu on Toila Vallavolikogu juures tegutsev Toila valla noorte huve esindav esinduskogu.

Noortevolikogu on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on noortele ühiskondliku elu korraldamises aktiivsemalt osalemise võimaldamine. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

Vallavolikogu konsulteerib noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel. Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

Noortevolikogu valimise kord, eesmärgid ja ülesanded on kirjeldatud noortevolikogu põhimääruses.

Noortevolikogu e-post: noortevolikogu@toila.ee
Noortevolikogu sotsiaalmeediakonto:
Toila Noortevolikogu

 

Toila valla noortevolikogu III koosseis (2022-2024)

 1. Anette Tint - protokollija
 2. Anna-Liisa Otti 
 3. Anni Triin Salvan - esimees
 4. Erik Küttis - aseesimees
 5. Geili Kauril
 6. Gregor Männi
 7. Helerin Rego
 8. Jan Radnar Tomingas
 9. Marcus Piirson

Noortevolikogu protokollid 2023

 

Toila valla noortevolikogu II koosseis (2020-2022)

 1. Adeele Johanna Sarap - esimees
 2. Marleen Palts - aseesimees
 3. Kelly Pung
 4. Andri Lõuna
 5. Siim Kullamäe 
 6. Hannaliis Laas
 7. Johanna Tartlan
 8. Kaisa Müürsepp
 9. Lotte Teppe
 10. Mia Kaurla
 11. Anu-Liis Porman
   

Toila valla noortevolikogu I koosseis (2018-2020)

 1. Siim Kullamäe - esimees
 2. Maria-Helene Sternhof - aseesimees
 3. Hanna-Liisa Ojamäe
 4. Kristina Gukk
 5. Pipi Triinu Nõmmiste
 6. Marit-Jenna Seppar
 7. Aleksandra Šarko