Toila vallas koordineerib noorsootööd Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus. Noortekeskused asuvad Voka alevikus, Kohtla-Nõmme alevis ja Järve külas ning sinna on oodatud kõik 7-26 aastased Toila valla noored. 

 

Noortekeskused pakuvad infot noort huvitavate valdkondade kohta, huvi ja soovi korral karjäärinõustamist, osalus- ja kuuluvuskogemust, mitteformaalseid õppimisvõimalusi (s.o osaleda koolitustel, organiseerida sündmuseid, kirjutada ja viia ellu projekte).

 

Noorsootöötajate juhendamisel toimuvad kohaliku- ja rahvusvahelise tasemega noorteprojektid, mis on suunatud kogukonna heaolu suurendamisele ja noorsootöö teenuste kättesaadavamaks muutmisele. Iga aasta suvisel koolivaheajal toimub õpilasmalev, mille eesmärk on noorte töökasvatuse edendamine. 

 

Lähtudes Eesti noortevaldkonna arengukavast 2021-2035, noorsootöö valdkondadest, on noortekeskuste tegevuse prioriteedid alljärgnevad: 
 

  • Noorte osaluse suurendamine ja noorte järjepidev kaasamine ühiskondlikesse protsessidesse 

  • Huviharidus ja huvitegevus, mitteformaalne õppimine ja informaalne õppimine

  • Nõustamisteenuse pakkumine (karjäär, õpe, tervis jmt)

  • NEET noored (kes ei tööta, ei osale haridussüsteemis ega õpi) üha mitmekülgsem kaasamine

  • Noorsoouuringute läbiviimine, sh noorte olukorra ja vajaduste seire

  • Noorte töökasvatus - õpilasmalev ja vabatahtlik töö

  • Rahvusvaheline noorsootöö - noorteprojektid, kultuuriprojektid, noorsootöötajate õpiränne

  • Noortevaldkonna spetsialistide järjepidev enesearendamine, koolitused ja väljaõpe

 

Maarja-Liisa Lepsalu

Noorsootööjuht
Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus
MaarjaLiisa.Lepsalu@toila.ee
+372 56 653 715

 

Voka Avatud Noortekeskus

Aadress: Metsa tn 2, 41701, Voka, Toila vald
Avatud: esmaspäevast reedeni 14.00 - 19.00
Toila valla noorsootööasutuste ühine sotsiaalmeediakanal: 
https://www.facebook.com/Toilavallanoortekeskused
 

Moonika Tarassova
Noorsootöötaja
Voka Avatud Noortekeskus
Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus
Moonika.Tarassova@toila.ee
 

Elisa Marhel 

Noorsootöötaja
Voka Avatud Noortekeskus
Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus
Elisa.Marhel@toila.ee
+372 58585691
 

Abigel Szilagyi
Välisvabatahtlik

 

Kohtla-Nõmme Noortetuba

Aadress: Kooli 6, Kohtla-Nõmme, 30503, Toila vald - sissepääs raamatukogu poolsest uksest
Avatud: esmaspäevast reedeni 14.00 - 19.00
Toila valla noorsootööasutuste ühine sotsiaalmeediakanal: https://www.facebook.com/Toilavallanoortekeskused

 

Elizaveta Shilman
Noorsootöötaja
Kohtla-Nõmme Noortetuba
Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus
Elizaveta.Shilman@toila.ee 
+372 5068375

 

Järve küla Noortetuba

Aadress: Järve küla 10, Toila vald
Avatud: esmaspäevast reedeni 14.00 - 19.00
Toila valla noorsootööasutuste ühine sotsiaalmeediakanal: https://www.facebook.com/Toilavallanoortekeskused

 

Projektid 2022

"Mobiilse noorsootöö teenuse arendamine Toila vallas" eesmärk on 2023 aasta suveks mobiilse noortekeskuse väljaehitamine ning kasutusele võtmine. Laiem eesmärk on mobiilse noortekeskuse kaudu pakkuda 7-26 aastastele Toila valla noortele innovatiivse ja jätkusuutliku lähenemisega noortevaldkonna teenust. Projekti toetatakse MTÜ Kirderanniku Koostöökogu Leader meetmest ning riigikogu liikme poolt esitatud regionaalsete investeeringute andmise toetusmeetmest. 

"Toila valla õpilasmalev 2022" eesmärk on Toila valla noorte töökasvatus ja hõivatus suvisel perioodil ning sotsiaalse kompetentsi kujundamine. Projekti toetas Haridus- ja Noorteamet programmi "Malevasuvi" raames. 

"Ida-Viru noorte veeremängude karikas" eesmärk on toetada 13-16 aastaste Ida-Virumaa noorte vaimset tervist pärast koroonaviiruse leviku langust läbi noorte jaoks atraktiivsete tegevuse. Projekti toetas Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet projektikonkursi "Järgmine samm" raames.

"Teadlik seksuaalharidus" eesmärk oli 15. - 17. aastaste Toila valla noorte teadlikkuse tõstmine seksuaaltervise valdkonnas, murdeeast tingitud murede ja probleemide toetamiseks. Projekti toetas Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet projektikonkursi "Järgmine samm" raames.

"Open nature" eesmärk oli vahetada partnerriikidest osalejate teadmisi laste ja noorte mitteformaalse õuesõppe meetodite ja vahendite kohta ökoloogia kontekstis. Õppida kuidas töötada olemasolevate kogemustega, et saavutada paremaid haridustulemusi ja suurendada nooremate põlvkondade keskkonnateadlikkust. Projekti toetas Euroopa Komisjon Erasmus+ programmi raames.

Projektid 2021 

"Noorte sõnum seinal" eesmärk oli luua noortele võimalused enda ideede ja mõtete väljendamiseks ning praktiliste oskuste omandamiseks läbi kunsti. Projekti toetas Haridus- ja Noorteamet projektikonkursi "Noorte heaks" raames. 

"Noored ja noorsootöö kogukonnas nähtavaks" eesmärk oli Toila valla noorte ja kogukonna teadlikkuse tõstmine noorsootöö võimalustest piirkonnas. Projekti toetas Haridus- ja Noorteamet projektikonkursi "Noorte heaks" raames.