Toila valla noortekeskused - meie valikud on noortekesksed, mitte keskpärased!

 

Toila vallas koordineerib noorsootööd Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus, mille allüksusesse kuulub noortekeskus Voka alevikus ning noortetuba Kohtla-Nõmme alevis. 2023 aastast on suveperioodil liikvel mobiilne noortekeskus, mis on noorte endi loodud suvehooaja pesa ning võimaldab tänu oma liikuvusele saada noorsootööst osa erinevate piirkondade noortel.

 

Voka noortekeskus ja Kohtla-Nõmme noortetuba on avatud kõikidele 7 - 26 aastastele Toila valla noortele, kes soovivad meeldivalt aega veeta, osa võtta aktiivsetest tegevustest ja noortele suunatud sündmustest ning leida uusi tuttavaid. Noorsootööasutustes on võimalus hubases keskkonnas suhelda, mängida erinevaid populaarseid mänge, hankida vajalikku infot ning saada abi ja esmast nõustamist noorsootöötajatelt. Noortekeskuses- ja toas saab sisustada oma vaba aega endale meelepärasel viisil, võtta osa organiseeritud tegevustest, mis toetavad mitteformaalset õpet

 

Noorsootööasutuses tagab noorsootöötaja noore keskuses viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning loob noorele soodsad tingimused sotsiaalsete oskuste arendamiseks, õppimiseks, enesearenduseks, suhtlemiseks, huvitegevuseks, vaba aja sisustamiseks ning puhkamiseks, arvestades noorte individuaalseid vajadusi.

 

Voka Avatud Noortekeskuses ja Kohtla-Nõmme noortetoas kehtib Toila valla noortekeskuste kodukord, mis sätestab noorsootööasutuse külastajate ja seal viibivate inimeste käitumisreeglid.  

 

Toila valla noorsootöö tiimi kontaktid

Maarja-Liisa Lepsalu

Noorsootööjuht - Noorsootöö BA, kutsekvalifikatsioon tase 7

Toila valla Spordi- ja kultuurikeskus

MaarjaLiisa.Lepsalu@toila.ee

+372 56653715

 

Danila Sviridov

Rahvusvahelise noorsootöö koordinaator / noorsootöötaja - Noorsootöö BA, kutsekvalifikatsioon tase 6

Voka Avatud Noortekeskus

Toila valla Spordi- ja kultuurikeskus

Danila.Sviridov@toila.ee

+372 5535814

 

Margarita Sviridova

Noorsootöötaja, Noorsootöö BA omandamisel

Voka Avatud Noortekeskus

Toila valla Spordi- ja kultuurikeskus

Margarita.Sviridova@toila.ee

+372 5535814

 

Ametikoht täitmata

Noorsootöötaja

Kohtla-Nõmme Noortetuba

Toila valla Spordi- ja kultuurikeskus

 

 

Voka Avatud Noortekeskus

Voka Avatud Noortekeskus asub Voka Spordihoone teisel korrusel (Metsa tn 2, Voka alevik). Noortekeskuses on avatud ala, kus on võimalik mängida piljardit, WildEsti, lauamänge, Playstationit, vaadata televiisorit, meisterdada, pidada koosolekut ning teha muid meelepäraseid tegevusi. Muusikast lugupidavad noored saavad kasutada muusikatuba, mis on varustatud bänditehnika, DJ puldi ning poodiumitega. Ruumiplaanist ei puudu ka noorte õppeköök.

 

Voka Avatud Noortekeskus on avatud esmaspäevast reedeni kell 14.00 - 19.00

 

 

Kohtla-Nõmme Noortetuba - ajutiselt suletud

Mobiilne noortekeskus - avatud mai - september

 

Projekt: Mobiilse noorsootöö arendamine Toila vallas

 

Projekti maksumus: 43 216,80€

Toetussumma: 24 997,10€ (MTÜ Kirderanniku Koostöökogu LEADER-meede) ning 5000€ (Riigikogu regionaalsete investeeringute toetusfond)

Omafinantseering: 13 219,70€

Töid teostas: Quick Property Management OÜ

 

Projekti eesmärk: Käesoleva projekti otsene eesmärk on 2023. aasta suveks mobiilse noortekeskuse väljaehitamine ning kasutusele võtmine Toila vallas. Laiem eesmärk on mobiilse noortekeskuse kaudu pakkuda 7-26 aastastele Toila valla noortele innovatiivse ja jätkusuutliku lähenemisega noortevaldkonna teenust ning seeläbi võimestada ja toetada iseseisvate, algatusvõimeliste, ettevõtlikke ning ühiskonda panustavate noorte kujunemist.

 

Projekti tulemus: Projekti tulemusel on 20 jalane merekonteiner ehitatud ümber mobiilsust võimaldavaks noortekeskuseks, mis hakkab suveperioodidel paiknema Toila valla erinevates piirkondades pakkudes noortele turvalist, sotsialiseerumist ning omaalgatust ja kodanikuaktiivsust soodustavat keskkonda avalikus ruumis. 

 

Lisainfo projektijuhilt: Maarja-Liisa Lepsalu, maarjaliisa.lepsalu@toila.ee

 

Tunnustus:

 

  • Esile tõstetud haridusprogrammi Ettevõtlik Kool üle-Eestilisel edulugude konkursil
  • EKA Design Showcase 2023 "EKA tudengite parim koostööprojekt avaliku sektori organisatsiooniga"
  • Ida-Viru noorte tunnustusgala 2023 "Aasta hea idee"

Mobiilne noortekeskus meedias:

 

_____________________________________________________________

 

Noorsootöö teenust osutab oma piirkonnas Järve küla kogukonnamaja.