Talvine teede hooldus 2020/2021

 

 

Toila piirkond - Altkülast kuni Päiteni

 

Teehooldaja Titol ForEst OÜ, kontakt: Aleksandr Leesma tel. +372 5682 1613.

 

Probleemist teavitage tee hooldajat, teatage ka palun kinnistu nimi või katastriüksuse number.

 

 

Toila valla planeerimisspetsialist Hannes Kohtring.

E-post: hannes.kohtring@toila.ee Tel.+372 5919 1117, 3369 546

 

 

***************************************************************************************************************

 

Kohtla-Nõmme piirkond - Kohtla-Nõmme alev, Roodu küla, Servaääre küla, Kohtla küla, Vitsiku küla

Teehooldaja Firelli Grupp OÜ,   kontakttel.   56844529;     56224797 
 

 

Kohtla piirkond - Järve küla, Mõisamaa küla, Peeri küla, Täkumetsa küla, Kabelimetsa küla, Kukruse küla, Paate küla, Kaasikvälja küla, Amula küla, Kaasikaia küla, Valaste küla, Ontika küla, Saka küla


Teehooldaja  Erra Agro OÜ,    kontakttel. 55668995;    56989843

 

 

Toila valla poolne kontaktisik Hannes Lumiste.

E-post: hannes.lumiste@toila.ee   Tel.5361 1017

 

 

 

Toila Vallavalitsus teostab teede korrashoidu kohalikel teedel (vallateed ja avalikuks kasutuseks määratud erateed). Riigiteid haldab maanteeamet, metsateid ehitusseadustiku tähenduses RMK.
Kinnistute territooriumitel vastutab lume- ja libedusetõrje eest kinnistu omanik.

Vallavalitsus palub kinnistuomanikel mõelda ja tegutseda selle nimel, et lumetõrjetraktorid saaksid (ka pimedas) muretumalt ja tõhusamalt oma tööd teha.

Kui teie kinnistule viivate sissesõiduteede ääres või väravate juures on dekoratiivkive ja muid väikeobjekte, mis lume alt välja ei paista ja võivad seega lumelükkamise käigus viga saada või ka traktorit kahjustada, tuleks sellised kohad kindlasti tähistada. Tähistus võiks kanda ka helkurit, et see oleks nähtav ka pimedas.

Vajalik oleks ka üle vaadata, et teeäärsete hekkide ja puude oksad ei takistaks ega kahjustaks lumetõrjetraktorit.