KIRJELDUS

Lõimitud sotsiaalteenuse eesmärk on täisealise toimetulekuraskustes isiku, tema perekonna või kooselus elavate isikute n.ö leibkonna iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades isiku või perekonna elukvaliteeti. Teenuse komponendid ja maht selgitatakse välja menetluse käigus, lähtudes isiku, perekonna või leibkonna abivajadusest.
Lõimitud sotsiaalteenust on õigus saada toimetulekuraskustes isikul, kes on 18-aastane ja vanem inimene, kelle toimetulekut või kelle perekonna või leibkonna toimetulekut raskendavad ajutised või püsivad asjaolud ning tema perekonnal või leibkonnal. 
Teenuse osutamise eest võetakse üldjuhul tasu. 

 

Lõimitud sotsiaalteenused määratakse ametniku haldusaktiga.

 

 

VASTUTAJA hoolekande spetsialist Krista Kool, tel 336 9501 või 53419885

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord