Hea Toila valla lemmiklooma omanik!

Alates 01.02.2021 on Toila vald liitunud üle-eestilise lemmikloomaregistriga. Toila valla loomaomanik saab oma loomad ise tasuta registrisse kanda LLRi portaalis, tutvuda seal oma olemasoleva lemmiklooma andmetega ning uuendada oma kontakte.

Toila valla lemmikloomade registri asutamine ja põhimäärus

 

 

Hulkuvad loomad

Hulkuvate loomade alast tegevust reguleerib:

Vastavalt seadusandlusele, loetakse hulkuvateks loomadeks omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu järelevalveta jäänud loomad. Hulkuvate loomade alast tegevust korraldab kohalik omavalitsus.

Toila vald on hulkuvate loomade alase tegevuse korraldamiseks sõlminud töövõtulepingu MTÜga Loomade Varjupaik Grey Dogs, kelle tööülesannete hulka kuulub Toila valla haldusterritooriumil olevate hulkuvate loomade püüdmine, püütud loomade transportimine loomade varjupaika. Vastavalt seadusele hoitakse loomi varjupaigas 14 päeva,selle aja jooksul saab kadunud looma omanik oma looma varjupaigast kätte (tihti juhtub nii, et leitud looma toovad varjupaika kaastundlikud ja heasüdamlikud inimesed).

 

Hulkuvate loomade püüdmise tellimist korraldab vallavalitsus.

 

Probleemist hulkuvate loomadega teatage järgmistel kontaktidel:

  • keskkonnaspetsialist, tel +372 53 024 111
  • vallavara- ja heakorraspetsialist, tel +372 53 330 425
  • valla registripidaja, tel +372 336 9845