Toila valla tunnustusavalduste andmise kord

 

2019.aastal valiti aukodanikuks Inna Toovis

2018.aastal esitati tunnustamiseks kokku 29 kandidaati neljale kategooriale – aasta kultuuriedendaja, aasta sportlane, aasta sotsiaalvaldkonna edendaja ning aasta tegu/ aasta tegija.

Aasta kultuuriedendaja tunnustusele esitati viis kandidaati – Kaisa Pukk, Renna Nõmmiste, Lea Rand, Erika Kõllo ja Anu Pungas.
Aasta kultuuriedendaja tunnustuse sai Anu Pungas, kes on sel suvel Toila laululaval toimunud Virumaa tantsupeo peakorraldaja.

Aasta sportlase tunnustusele esitati viis kandidaati – Andrus Lehismets, Joonas Niine, Pipi Triinu Nõmmiste, Arvi Eek, Ülo Raidma – elutöö eest spordi valdkonnas.
Aasta sportlase tunnustuse sai Joonas Niine, kes on tegelenud ujumisega juba 14 aastat. Joonas on mitmekordne Eesti juunioride meister rinnuli ujumises. Tema nimel on mitmed Eesti noorterekordid rinnuli ujumises. Viimane saavutus oli Euroopa juunioride meistrivõistlusel Helsingis pääs poolfinaali.

Ülo Raidmat tunnustati elutöö eest spordi valdkonnas.

Sotsiaalvaldkonnas esitati tunnustusele Krista Kool ja Eha Saariste.
Aasta tegija kategoorias esitati kolm kandidaati – Enn Käiss, Ursi Joost ja Ainikki Seppar.

Aasta tegija tunnustuse sai Enn Käiss, kes on Kohtla-Nõmme Kivihiie pargi eestvedaja/ looja. Enn on oma ideedega andnud olulise panuse Toila valla arengus. Eesti 100 kingituse – kivihiie aherainemäe park idee autor.

Aasta tegu 2018 kategoorias esitati kolm kandidaati – Toila õite park, Kongo baar Toila rannas ja Toila valla elamute esiste alade tolmuvabaks muutmine.
Aasta tegu 2018 tunnustuse sai Toila õite park – Eesti taasiseseisvumise 27. aastapäeval Toilasse rajatud õite park on kiiduväärt ettevõtmine. Õite park on hea näide, kuidas küllaltki lihtsa ettevõtmisega tugevdada ühe paiga kogukonda, siduda põlvkondi, teha oma kodukoht ilusamaks ja panna seda ka rohkem hoidma. Aktsioonist saavad aastateks rõõmu tunda nii selles osalenud kui kõik Toila elanikud ja külastajad.

Lisaks eelnevatele tunnustasid oma töötajaid ka valla asutused.

Toila Spordi- ja Kultuurikeskus tänab Elisabeth Purgat aktiivse ja avatud eluhoiaku ning panuse eest noorsootöös Toila vallas.

Voka lasteaed Naksitrallid tänab Külli Mändi ja Nelli Külaotsa pühendunud ja kohusetundliku töö eest Voka lasteaias.

Toila Gümnaasium tänab Merike Lepsalu pikaajalise südamega tehtud töö eest Toila Gümnasiumis, Irena Svetlanovat pühendunud panuse eest Toila Muusika- ja Kunstikoolis ja Milvi Sinimetsa pikaajalise, pühendunud ja kohusetundliku töö eest Toila Gümnaasiumis.

Kohtla-Nõmme Lastekodu tänab Irina Kurtsinat pühendunud, kohusetundliku ja südamega tehtud töö eest Kohtla-Nõmme lastekodus.

Kohtla-Nõmme Kool tänab Ruth Kerovit pühendunud, südamega tehtud töö eest nii algklassi kui ka eesti keele ja kirjanduse õpetajana.

Toila vald tänab Peeter Sööti Toila valla spordi ja kultuurivaldkonna rikastamise ning Oru Promenaad 2018 korralduse eest ja Kaisa Pukki Toila valla kultuurielu rikastamise ning Oru Promenaad 2018 eduka korralduse eest.

Tänusõnad ja -kirjad said ka varasemad vallajuhid – Arno Rossmann, Etti Kagarov, Tiit Kuusmik, Roland Peets, Riina Sooäär ja Tarmo Kütt – pikaajalise panuse ja eestvedamise eest kohaliku elu korraldamisel ja kogukonna hoidmisel.

 

*************************************************************************************************************

 

Toila valla aukodanikud

2016.aastal valiti aukodanikuks Laivi Voormansik

Aasta Tegijaks 2015 valiti Toila Gümnaasiumi noorte rahvakultuuri esindusrühm

2015. aastal valiti aukodanikuks Ib Lamp

Aasta Tegijaks 2014 valiti  Lea Rand

2014. aastal valiti aukodanikuks Jüri Gabriel

Aasta Tegijaks 2013 valiti Konju Mõisa Talu OÜ

2011. aastal valiti aukodanikuks Maie Eljas ja Endel Pilder (postuumselt)

Aasta Tegijaks 2010  valiti  Jüri Eljas 

2009. aastal valiti aukodanikuks Niina Ots

Aasta inimeseks 2009 valiti Helle Astok
2008. aastal valiti aukodanikuks Nikolaus von der Decken
2008. aastal anti elutöö preemia  Ib Lampile

Aasta inimeseks 2007 valiti  Martin Toovis
2007. aastal valiti aukodanikuks  Voldemar Merekülski
2007. aastal anti elutöö preemia   Lea Kullamäle ja Kalju-Johannes Metsalule

Aasta inimeseks 2006 valiti Anu Pungas
2006. aastal valiti aukodanikuks  Aiki Margit Peets    
2006. aastal anti elutöö preemia  Aadu Pekile

Aasta inimeseks 2005 valiti Sulev Reelo
2005. aastal valiti aukodanikuks Endel Sprengk
2005. aastal anti elutöö preemia Laivi Voormansikule

Aasta inimeseks 2004  valiti Tauno Võhmar
2004. aastal valiti aukodanikuks  Maie Paumets              
2004. aastal anti elutöö preemia Helgi-Leili Ebrokile

Aasta inimeseks 2003 valiti Milvi Kare
2003. aastal valiti aukodanikuks Erich Ristla      
2003. aastal anti elutöö preemia Milvi Palandile

Aasta inimeseks 2002 valiti Signe Ilmjärv
2002. aastal valiti aukodanikuks Helgi Hein
2002. aastal anti elutöö preemia Malve Maalale

Aasta inimeseks 2001 valiti Ergo Kelder
2001. aastal valiti aukodanikuks Elke Nicken
2001. aastal anti elutöö preemia Marje Kasvandikule

Aasta inimeseks 2000 valiti  Olav Vallimäe
2000. aastal valiti aukodanikuks Märt Mõtuste               
2000. aastal anti elutöö preemia Laine Laanemaale

Aasta inimeseks 1999 valiti Maire Uustal
1999. aastal valiti aukodanikuks Olav Vallimäe              
1999. aastal anti elutöö preemia Arno Mitile

Aasta inimeseks 1998 valiti Märt Mõtuste

 

Kohtla-Nõmme valla aukodanikud

Kohtla-Nõmme valla päeval 5. juulil 2003.a. kuulutati esmakordselt Kohtla-Nõmme valla ajaloos välja valla aukodanikud.

2003

LAINE TOOMSALU - ÕPETAJA JA KODU-UURIJA

Laine Toomsalu on terve oma eluaja olnud tihedalt seotud Kohtla küla ja Kohtla-Nõmme asulaga. Omandanud Tallinna Pedagoogilises Instituudis ajalooõpetaja kutse, asus ta 1950.aastal tööle Kohtla põhikooli õpetades lastele kodulugu. Aastatel 1953-55 ja 1969-86 töötas Laine Toomsalu samas õppealajuhatajana.
Lisaks on Laine Toomsalu tegutsenud Kohtla ajalooringi eestvedajana.

RICHARD ROODEN - SPORDITEGELANE

Richard Rooden on terve oma elu pühendanud spordile. Mitmeid erinevaid spordialasid viljeledes on ta Kohtla-Nõmme valda esindanud võistlustel üle Eesti ning ka mujal maailmas ning võitnud rohkesti auhinnalisi kohti. 2013. aasta maikuus tähistas teenekas spordimees oma 90. sünnipäeva. Auväärsele eale vaatamata jätkab ta sportimist ja võistlemist. 2007. aastal pälvis ta Ida-Virumaa Spordiliidu teeneteplaadi.

2006

AADU KUKK- KAUAAEGNE MEESKOORI 'KAEVUR' DIRIGENT

Aadu Kukk pälvis Kohtla-Nõmme valla aukodaniku tiitli 2006. aasta kevadel. Aadu Kukk on sündinud KohtlaNõmmel, omandas Tallinnas muusikalise hariduse ning oli aastatel 1972-2006 meeskoori Kaevur dirigent. Aadu Kukk on pidanud Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis muusikaõpetaja ametit ning  on olnud ka sama kooli direktor.

REIN MÄE- KAUAAEGNE KOHTLA KAEVANDUSE DIREKTOR

Rein Mäe pälvis Kohtla-Nõmme valla aukodaniku tiitli 2006. aasta augustis. Rein Mäe töötas Kohtla kaevanduse direktorina aastatel. Tema direktoriks olemise ajal oli Kohtla kaevandus tuntud kui kõrge töökultuuri ja distsipliiniga asutus. Lisaks pälvis Kohtla kaevanduse territoorium korduvalt heakorrapreemiaid- nii nõukogude ajal kui ka taasiseseisvunud Eesti vabariigi ajal. Samuti oli Kohtla kaevandus Nõukogude ajal ainus Eesti Põlevkivi ettevõte, kus asjaajamis- ja töökeeleks oli eesti keel. Oma puhtuse - ja korraarmastuse kandis Rein Mäe üle ka Kohtla-Nõmme asulale. Rein Mäe üheks suurimaks teeneks võib pidada murdmaasuusaradade rajamist endisesse põlevkivikarjääri 1980ndate aastate algupoolel.

2010

URVE KILK - kauaaegse eduka loometegevuse eest

2017

ENN KÄISS -  Südamega tehtud aastakümnete pikkuse töö ja panuse eest Kohtla-Nõmme vallas

2017 - URVE KILK PÄLVIB ELUTÖÖPREEMIA

            Vaata lisaks SIIT

            Foto

Aasta tegijad

2009 - meeskoor  "Kaevur"
             Kohtla ajalooring
             Kohtla-Nõmme / DHL korvpallivõistkond

valla teenetemärk - Meelis Niinepuu - Innopolis Konsultatsioonid AS juhatuse esimees

Alus: Kohtla-Nõmme Vallavolikogu otsus 13.05.2009 nr 13

2013 - Richard Rooden - 2013. a. augustikuus toimunud veteranide orienteerumise MM-il võidetud kahe hõbemedali eest ja seoses 90. juubeli tähistamisega.
Alus: Kohtla-Nõmme Vallavolikogu otsus 12.09.2013 nr 26

Tänukirjade saajad

TÄNUKIRJADE SAAJAD 2009

Elo Forsel - meeskoor "Kaevur" dirigent
Laine Toomsalu - ajalooringi juhendaja
Mait Rooden - Kohtla-Nõmme / DHL korvpallivõistkonna eestvedaja

TÄNUKIRJADE SAAJAD 2015
Eesti Vabariigi 97-ndal aastapäeval, veebruar 2015

Sulev Vetik seoses Eesti Vabariigi 97-nda sünnipäevaga ning kohusetundliku ja leidliku töö eest Kohtla-Nõmme Koolis.

Piret Niglas seoses Eesti Vabariigi 97-nda sünnipäevaga ning laste ja noorte sporditegevusse kaasamise eest Kohtla-Nõmme Koolis ja vallas.

Reet Rooden seoses Eesti Vabariigi 97-nda sünnipäevaga ning kohusetundliku ja abivalmi töö eest Kohtla-Nõmme Koolis.

Mait Metsla seoses Eesti Vabariigi 97-nda sünnipäevaga ning pikaaegse ja kohusetundliku tegevuse eest Kohtla-Nõmme Lastekodus.

Tiiu Märtmann seoses Eesti Vabariigi 97-nda sünnipäevaga ning pikaaegse ja kohusetundliku tegevuse eest Kohtla-Nõmme Lastekodus.

Svetlana Mitina seoses Eesti Vabariigi 97-nda sünnipäevaga ning kohusetundliku ja aktiivse tegevuse eest Kohtla-Nõmme Lastekodus.

Hanneli Laht seoses Eesti Vabariigi 97-nda sünnipäevaga ning loomingulise ja kohusetundliku tegevuse eest Kohtla-Nõmme Lastekodus.

Ivi Liiv seoses Eesti Vabariigi 97-nda sünnipäevaga ning pikaaegse ja kohusetundliku tegevuse eest valla sotsiaalhoolekandes ja heakorra tagamises.

Raivo Viin seoses Eesti Vabariigi 97-nda sünnipäevaga ning pikaaegse ja kohusetundliku tegevuse eest valla heakorra tagamises.

Kaare Normak seoses Eesti Vabariigi 97-nda sünnipäevaga ning pikaaegse ja kohusetundliku tegevuse eest Kohtla-Nõmme Rahvamajas.

Aino Liivik seoses Eesti Vabariigi 97-nda sünnipäevaga ning pikaaegse ja järjepideva tegevuse eest valla kultuurielu edendamisel.

TÄNUKIRJADE SAAJAD 2016
Eesti Vabariigi 98-ndal aastapäeval, veebruar 2016

Elve Simson - Kaevandusmuuseumi elu ja hing! Suured tänud kaunite pidulaudade ja maitsvate toitude valmistamise eest!

Imbi Tito - Hea ideede generaator! Suured tänud alati abivalmi ja aktiivse koostöö eest nii Kohtla-Nõmme Koolis kui vallas!

Eha Süda - Suured tänud südamega ja kohusetundlikult tehtud töö eest nii Kohtla-Nõmme Koolis kui vallas!

Marina Malinina - Suured tänud pikaaegse ja kohusetundliku töö eest Kohtla-Nõmme Lastekodus!

Natalja Valme - Suured tänud pikaaegse ja kohusetundliku töö eest Kohtla-Nõmme Lastekodus!

Imbi Põldma - Suured tänud eakate päevakeskuse käivitamise eest!

TÄNUKIRJADE SAAJAD 2017
Eesti Vabariigi 99-ndal aastapäeval, veebruar 2017

Katrin Tiirik – Kohtla-Nõmme Kooli pikaajaline kunstiringi juhendaja, kelle käe all on lapsed edukalt osalenud erinevatel maakondlikel ja vabariiklikel konkurssidel.

Kristina Kiiver – pikaajalise kohusetundliku töö eest Kohtla-Nõmme Koolis ja Rahvaraamatukogus.

Tiina Onton – kohusetundliku töö eest Kohtla-Nõmme Lastekodus. Alati aktiivne osaleja lastekodu kultuuriüritustel.

Tatiana Anisimova – Kaevandusmuuseumi väsimatu hing! Tema valmistatud toidud on maitsvad nii kohvikus kui ka suurtel bankettidel.

Enn Liivik – pikaajalise töö eest Kaevandusmuuseumi giidina. Teeb oma tööd entusiasmi ja hingega!

Liivi Kingu – aktiivse noorsootöö edendamise eest! Alati vabatahtlikuna abivalmis kaasates kohalikke noori.

Eha Saariste – tänuväärse panuse eest Kohtla-Nõmme Koolis. Jätkuvat energiat eakate aktiivi eestvedamisel!

 

Kohtla valla aukodanikud

2007.a.

Helve Voolas- kauaaegne Kohtla valla juht

Alates 6.juulist 1987.a. töötas Kohtla-Järve rajooni Kohtla Küla Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee esimehena ning Eesti iseseisvuse taastamisega 17.juunist 1992.a. kuni 15.novembrini 1996.a.  Kohtla vallavanemana.

2008.a.

Heinrich Kruup-Kohtla ajalooringi liige, kodu-uurija ja mälestuste jäädvustaja

Oma väsimatu töö tulemusena on H.Kruup talletanud märkismväärse osa Kohtla valla piirkonna ajaloost.Paljud tema tööd on leidnud üleriigilist tunnustamist.

2009.a.

Hilja Troon- kauaaegne Kohtla valla  haridus- ja kultuuritöötaja ning seltsielu edendaja

Alates 1949.a. sügisest asus tööle Saka Algkooli õpetajana, kus töötas 1966.aastani.1966.a. kuni 2003.a. Saka raamatukogu juhataja.1950.a.-60.a. aastatel võttis aktiivselt osa Saka rahvamaja ringide tööst: osales näiteringis, estraadiringis, naiskooris.Praegu osaleb ta Saka rahvamaja pensionäride tantsurühmas Murumemmed

2012.a.

Tõnis Kaasik- Saka mõisakompleksi  väljaarendamise eest

2015.a.

Maido Keskküla - Saka küla jooksu järjepideva korraldamise eest

2017.a.

Anne SaatmanKohtla valla kauaaegne  kultuurikandja, Saka küla ajaloo  raamatute autor