Kodanikuportaalist http://www.eesti.ee/est/kodanik on nüüd inimestel endil võimalik
rahvastikuregistri teenustepäringuga välja võtta oma elukohatõendit. Seega ei pea arvutikasutaja elukohatõendi saamiseks alati enam rahvastikuregistriametniku poole pöörduma.

Tõendi leiab kodanikuportaali vasakpoolsest menüüst „Rahvastikuregistri" teenuste alt. Valida „päringud" ning „elukohatõend PDF kujul".

Antud avaldust on võimalik esitada ainult digitaalselt allkirjastatuna, kasutades selleks ID-kaarti või mobiil-ID lahendust.

Siseministeeriumi soovitus on, et inimene enne tõendi esitamist siiski uuriks tõendit nõudvalt asutuselt järele, kas nad sellist portaali digiallkirjaga dokumenti aktsepteerivad või mitte. Kui ei, tuleb endiselt esitada vallavalitsuse registripidajale kirjalik avaldus elukohatõendi väljastamiseks.

Elukohatõendite väljastamine toimub  isikule tema enda, alaealise lapse ja/või eestkostetava kohta.

Avaldus elukohatõendi väljastamiseks