Maamaksumäära kehtestamine

Toila vallas on kehtestatud maksumäär vastavalt maa sihtotstarbegrupile järgmiselt:
1) elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5% maa maksustamishinnast aastas;
2) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetamata maatulundusmaale 0,5% maa maksustamishinnast aastas;
3) käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 1% maa maksustamishinnast aastas.

 

Maaomaniku meelespea

Ülevaatlik juhend maaomanikele katastriüksusega seotud toimingute kohta. Juhend ehk "Maaomaniku meelespea" tutvustab toiminguid alates katastriüksuse moodustamisest kuni piirivaidluste lahendamiseni.

 

Nüüd on "Maaomaniku meelespea" tõlgitud ka vene keelde.