Maamaksumäärade kehtestamine

Kõigi maakasutajate jaoks on kehtestatud maamaksu ühtne määr 2,5% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud  põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel olev haritava maa ja looduslik rohumaa, mille maamaksu määraks on 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

 

Maaomaniku meelespea

Novembris 2016 valmis Maa-ametis ülevaatlik juhend maaomanikele katastriüksusega seotud toimingute kohta. Juhend ehk "Maaomaniku meelespea" tutvustab toiminguid alates katastriüksuse moodustamisest kuni piirivaidluste lahendamiseni.

Nüüd on "Maaomaniku meelespea" tõlgitud ka vene keelde.