Toila valla finantsjuhtimise kord 

Toila valla kaasav eelarve

  • Toila valla kaasav eelarve 2022

Toila Vallavolikogu kinnitas 28.10.2020 toimunud istungil Toila valla kaasava eelarve korra, mille eesmärgiks on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele kitsaskohale vallas.

Kaasava eelarve suurus on 10 000 eurot ning selle kasutamise osas võib oma vormistatud idee või ettepaneku esitada iga isik (nii eraisikud, seltsingud, SA/MTÜ-d kui ettevõtted). Arvestama peab asjaoluga, et kaasava eelarve objektiks saab olla avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine või avalikus ruumis olulise tegevuse kulude katmine (v.a. sündmuse korraldamine), mille suurus on vähemalt 5 000 eurot. Idee või ettepanek peab pakkuma avalikku huvi, olema vallaruumis avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulutusi valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ideede ja ettepanekute esitamise tähtaeg on 1. detsembril 2021. aastal, misjärel vallavanema poolt moodustatud komisjon tutvub ning valib välja kuni 5 ideed, mis suunatakse avalikule hääletusele VOLIS veebikeskkonnas. Vormistatud ideed ja ettepanekud tuleb saata valla üldaadressil toilavv@toila.ee. Põhjalik ettevalmistus ja idee korrektne esitamine (koos lisamaterjaliga) aitab kindlasti idee atrktiivsuse hindamisel kaasa. Komisjon suunab ideed ja ettepanekud hääletusele hiljemalt 2. jaanuaril 2022. aastal. Toetatakse ideed, mis saab avalikul hääletusel kõige enim hääli. Juhul kui vahendeid jätkub, rahastatakse ka järgmist enim hääli saanud projekti.

Idee vormistamistamisel on abiks idee esitamise vorm, mille kohustuslikuks lisaks peab olema idee teostamise asukohakaart. Täiendavad küsimused valla arendusnõunikule Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee

_____________________________________________________________

Toila valla eelarvestrateegia

 

Eelarved

Toila valla eelarved

2022

 

2021

 

2020

         2020.aasta eelarve täitmine seisuga 31.12.2020

 

2019

 

Toila valla majandusaasta aruanded

 

Toila valla eelarved

 

Kohtla valla eelarved

2017

Kohtla valla 2017.aasta eelarve

Kohtla valla 2017.aasta eelarve lühiülevaade

Kohtla valla 2017.aasta lisaeelarve

2016

Kohtla valla 2016.aasta eelarve I lugemine eelnõuseletuskiri

Kohtla valla 2016. aasta eelarve II lugemine eelnõuseletuskiri

Kohtla valla 2016. aasta eelarve lühiülevaade

Kohtla valla 2016.aasta I lisaeelarve

Kohtla valla 2016.aasta II lisaeelarve

2015

Kohtla valla 2015.aasta eelarve I lugemine eelnõuseletuskiri.

Kohtla valla eelarve II lugemine eelnõuseletuskiri

Kohtla valla 2015. aasta eelarve

 

Kohtla-Nõmme eelarved

2017

2017.a. eelarve

2017.a. eelarve seletuskiri

Lühiülevaade Kohtla-Nõmme valla 2017. aasta eelarvest (esitlus)

Kohtla-Nõmme valla 2017.aasta eelarve I lisaeelarve

2016

2016.a. eelarve

2016.a. eelarve seletuskiri

Lühiülevaade Kohtla-Nõmme valla 2016. aasta eelarvest

Kohtla-Nõmme valla 2016.aasta eelarve I lisaeelarve

Kohtla-Nõmme valla 2016.aasta eelarve II lisaeelarve

2015

2015.a. eelarve

2015.a. eelarve seletuskiri

Kohtla-Nõmme valla 2015.aasta eelarve I lisaeelarve

Kohtla-Nõmme valla 2015.aasta eelarve II lisaeelarve

 

Majandusaasta aruanded:

TOILA

                                 AS Toila V.V. 2017.aasta majandusaasta aruanne

 

KOHTLA

 

KOHTLA-NÕMME

 

 

 

Eelarvestrateegia