« Tagasi

Eesti Vaegkuuljate Liit (EVL) soovib leida Ida-Virumaale koolitatud esmatasandi kuulmisnõustajaid

Eesti Vaegkuuljate Liit (EVL) soovib leida Ida-Virumaale koolitatud esmatasandi kuulmisnõustajaid.
Oodatud on koolitusele (https://vaegkuuljad.ee/koolitused/) osalema inimesed igast maakonnast.
Eesti Vaegkuuljate Liit loodab leida Ida-Virumaalt vähemalt kahte inimest, kes sooviksid õppida esmatasandi kuulmisnõustajaks ning olla edaspidi toeks kuulmislangusega inimestele.
Esmatasandi kuulmisnõustaja roll on nõustada kuulmislangusega inimesi  ja  nende pereliikmeid ning aidata neil leida sobivaid lahendusi
igapäevaeluga toimetulemiseks.. Välja on töötatud õppekava, mis  toetub  kuulmisnõustaja kutsestandardile. Õppekava osas on esitatud
majandustegevusteade ning EVL on registreeritud ka  täiendkoolitusasutusena.
Kuulmisnõustaja koolituskavaga saab tutvuda :  https://vaegkuuljad.ee/koolitused/kuulmisnoustaja-koolituskava/
Kuulmisnõustajate koolituse alguseks on planeeritud 21.mai.
Kandideerijad saavad  e-maili info@vaegkuuljad.ee kaudu endast märku anda.
Rohkem infot https://vaegkuuljad.ee/